Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за вересень 2017 р.

Анотація

У збірнику підібрано та систематизовано задачі, які прийнято називати у навчанні астрономії й фізики, якісними завданнями. Вони мають низку переваг порівняно з кількісними завданнями, тому що не потребують математичних розрахунків і дозволяють зосередитися на астрономічній та фізичній суті досліджуваного явища. Окремі завдання носять пізнавальний характер, а наявність ґрунтовних відповідей підвищує інформаційну цінність завдань. Більшість завдань присвячена двом фундаментальним епохам у розвитку астрономії – період становлення геліоцентричної системи світу та формування астрофізичної картини світу. Використання подібних завдань в освітньому процесі допоможе зробити більш пізнавальними і цікавими навчальні заняття та позашкільні заходи з астрономії.

Для вищих педагогічних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл.

Детальніше >