← Література з природничо­наукової тематики (за вересень 2017 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Ушакова Г. О. Основи молекулярної біології : навч. посіб. / Г. О. Ушакова, І. Є. Соколова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. – 199 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Наведено основні положення стосовно організації та функцій нуклеїнових кислот, їх складників, особливостей геномів прокаріотів і еукаріотів, головних механізмів збереження і реалізації генетичної інформації та механізмів мінливості живих організмів, розкрито принципи й практичні підходи сучасних методів у молекулярній біології. Опрацювання наданого матеріалу дозволить сформувати теоретичне підґрунтя та уміння у студентів ставити перед собою завдання для здійснення наукового пошуку в галузі молекулярної біології, а також організації, постановки і застосування найпоширеніших методів молекулярної біології.

Для студентів факультету біології, екології та медицини ДНУ. Матеріалами навчального посібника можуть послуговуватися студенти природничих та медичних факультетів ВНЗ України.