← Література з природничонаукової тематики (за вересень 2017 р.)
< Попередня книга

Анотація

Наведено основні положення стосовно організації та функцій нуклеїнових кислот, їх складників, особливостей геномів прокаріотів і еукаріотів, головних механізмів збереження і реалізації генетичної інформації та механізмів мінливості живих організмів, розкрито принципи й практичні підходи сучасних методів у молекулярній біології. Опрацювання наданого матеріалу дозволить сформувати теоретичне підґрунтя та уміння у студентів ставити перед собою завдання для здійснення наукового пошуку в галузі молекулярної біології, а також організації, постановки і застосування найпоширеніших методів молекулярної біології.

Для студентів факультету біології, екології та медицини ДНУ. Матеріалами навчального посібника можуть послуговуватися студенти природничих та медичних факультетів ВНЗ України.

Бібліографія

Ушакова Г. О. Основи молекулярної біології : навч. посіб. / Г. О. Ушакова, І. Є. Соколова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. – 199 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ