← Література з природничо­наукової тематики (за вересень 2017 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Мирошніченко Ю. Б. Збірник завдань з астрономії : навч. посіб. / Ю. Б. Мирошніченко, В. Д. Сиротюк, Т. В. Панченко. – Київ : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 218 с. : іл.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У збірнику підібрано та систематизовано задачі, які прийнято називати у навчанні астрономії й фізики, якісними завданнями. Вони мають низку переваг порівняно з кількісними завданнями, тому що не потребують математичних розрахунків і дозволяють зосередитися на астрономічній та фізичній суті досліджуваного явища. Окремі завдання носять пізнавальний характер, а наявність ґрунтовних відповідей підвищує інформаційну цінність завдань. Більшість завдань присвячена двом фундаментальним епохам у розвитку астрономії – період становлення геліоцентричної системи світу та формування астрофізичної картини світу. Використання подібних завдань в освітньому процесі допоможе зробити більш пізнавальними і цікавими навчальні заняття та позашкільні заходи з астрономії.

Для вищих педагогічних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл.