Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за січень 2018 р.

Анотація

Колективна монографія присвячена освітленню підсумків понад 65-річних досліджень природних та штучних лісових біогеоценозів в умовах степу колективом Комплексної експедиції Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара із дослідження лісів степової зони України. Наведено особливості мікроморфології, вмісту важких металів, фізичних властивостей грунтів лісових насаджень. Проведено флороценотичний аналіз водно-болотних екосистем басейну р. Самари та досліджено водний режим лісових і степових біогеоценозів Присамар’я. Надано характеристику функціональних особливостей ссавців, амфібій та рептилій, а також біорізноманіття лускокрилих степової зони України.

Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, екологів, працівників лісового, водного та сільського господарства.

Детальніше >