← Література з природничо­наукової тематики (за січень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Заповідна дендросозофлора Українського Полісся : [монографія] / С. Ю. Попович, А. М. Савоськіна, М. Ю. Шерстюк та ін. ; за ред. С. Ю. Поповича ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : [Компринт], 2017. – 187 с. : іл., табл., схеми.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У монографічному виданні висвітлені системні засади охорони фіторізноманіття, розвитку інтродукційної дендросозології та охарактеризована мережа природно-заповідного фонду Українського Полісся. Комплексно і структурно проаналізована заповідна дендросозофлора, яка складена автохтонними та екзотичними видами деревних рослин всіх біоморф, які мають офіційний статус міжнародного, загальнодержавного та регіонального рангів охорони. Розглянута видова, категоріальна та регіональна репрезентативність заповідної дендросозофлори, у тому числі й вікових дерев. Подана оцінка декоративності дендросозофітів та окреслені аспекти їхньої участі в конструюванні фітоценокомпозицій.

Видання розраховане на фітосозологів, дендрологів, лісівників, парко знавців, аспірантів і студентів відповідних фахів, а також працівників природоохоронних установ.