← Література з природничо­наукової тематики (за липень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Энциклопедия Куяльницкого лимана : в 8 т. Т. 1 : Сосудистые растения побережья Куяльницкого лимана / Татьяна Владимировна Васильева, Алим-Абдул Амидович Эннан (гл. ред.), Галина Николаевна Шихалеева ; Нац. акад. наук Украины, Физ.-хим. ин-т защиты окружающей среды и человека. – Одесса : Освита Украины, 2017 . – 335 с. : рис., табл., ил. – (Энциклопедия Куяльницкого лимана).

Анотація

У книзі наведено конспект видів, який містить відомості про ареал, особливості цвітіння й плодоносіння, морфологічні ознаки і можливості господарського використання 474 представників судинних рослин, які ростуть на узбережжі Куяльницького лиману, в тому числі 26 видів, занесених до охоронні списки різних рівнів і каталоги міжнародних конвенцій; їх географічний та еколого-фітоценотичний аналіз, а також рекомендації щодо охорони, відтворення, примноження.

Інформація, що міститься в книзі може бути корисною науковцям, аспірантам, студентам і практикам, що спеціалізуються в області екології, біології, природознавства і зеленого будівництва.