← Література з природничо­наукової тематики (за вересень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Ситнік І. Й. Парки Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва / Ігор Йосипович Ситнік ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Харків : Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2017. – 224 с.

Анотація

Подано історію створення парків Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (дендропарку, Парку ветеранів, парку відпочинку та внутрішньоквартального озеленення), інформацію про їх видовий склад. Найбільшу увагу приділено дендропарку як навчальній і науковій базі багатьох кафедр агроуніверситету. Використано результати останньої інвентаризації (2015 р.), подано коротку інформацію про кожен вид. Коротко описано деревні породи вздовж навчально-екскурсійного маршруту, особливо ті, які вивчають за програмою ВЗН та лісових коледжів.

Видання корисне науковцям, викладачам, студентам і всім тим, хто займається інтродукцією деревних рослин, цікавиться рідною природою та окремими рідкісними рослинами.