← Література з природничо­наукової тематики (за вересень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Тритій у біосфері : [монографія] / Віктор Володимирович Долін, Олександр Васильович Пушкарьов, Іван Федорович Шраменко, В. М. Бобков, О. О. Іщук ; НАН України. Ін-т геохімії навколиш. Середовища ; за ред. Е. В. Соботович, В. В. Долін. – Київ : Наукова думка, 2012.– 222, [1] с. : іл., табл. – (Проект "Наукова книга").

Анотація

У монографії розглянуто широке коло екологічних проблем, пов’язаних з утворенням, накопиченням, розподілом і міграцією тритію в навколишньому природному середовищі під впливом природних, техногенних чинників, його радіобіологічним впливом на живі організми, нормуванням вмісту у питній воді й атмосферному повітрі, безпечним зберіганням тритієвих відходів. Атомна енергетика є головним сучасним джерелом тритію в біосфері. Офіційні оцінки екологічно безпечних нормативів у світі. Всупереч механізму, що сформувався упродовж біологічної еволюції, рослинність природно-техногенних водно-болотних екосистем накопичує важкий ізотоп – тритій. Експлуатація ДМСК УкрДО «Радон» спричинює локальне тритієве забруднення навколишнього середовища понад допустимі норми, проте наразі не є загрозою для мешканців Києва.

Для фахівців у галузі екологічної безпеки атомної енергетики, біогеохімії, радіоекології, які досліджують проблеми охорони ресурсів, а також студентів екологічних спеціальностей вищих закладів освіти.