← Література з питань права (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Рибак К. О. Містобудівна діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання : монографія / Катерина Олександрівна Рибак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Видавничий дім "Гельветика", 2018. – 248 с.

Анотація

У монографії досліджено теоретичні та практичні питання адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності в Україні. Обґрунтовується ідея про адміністративно-правову природу інституту містобудівної діяльності та доводиться необхідність виділення в якості самостійного галузевого утворення містобудівного права, з його наступним розміщенням у межах Особливого адміністративного права. Вивчається стан та перспективи розвитку адміністративно-правового забезпечення організації та здійснення окремих напрямків містобудівної діяльності в Україні.

Монографія стане у нагоді науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів юридичного профілю, працівникам органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суддям та усім, хто бажає поглибити свої знання з теоретичних і практичних питань адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності в Україні.