← Література з питань права (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Глуханчук О. В. Перегляд рішень адміністративних судів як конституційна гарантія судового захисту : монографія / Олег Васильович Глуханчук ; за заг. ред. Олексій Юрійович Дрозд. – Київ : Видавничий дім "Гельветика", 2018. – 213 с.

Анотація

Монографію присвячено теоретичним засадам перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту. З точки зору адміністративного права розкрито поняття та види конституційних гарантій судового захисту. Досліджено сутність і місце, а також нормативно-правову регламентацію даного інституту. Детально охарактеризовано принципи та розкрито стадії перегляду судових рішень. Проаналізовано зарубіжний досвід та сформульовано шляхи вдосконалення вітчизняного адміністративного законодавства у сфері перегляду судових рішень адміністративних судів.

Монографія розроблена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практикуючих юристів та всіх, хто цікавиться проблематикою зазначеної теми.