← Література з питань права (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального провадження : монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, М. С. Цуцкіридзе, В. П. Климчук, Р. М. Дударець ; Держ. наук.-дослід. ін-т. – Київ : Видавничий дім "Гельветика", 2018. – 361 с.

Анотація

У монографії проаналізовано теоретико-правові засади забезпечення безпеки свідків у кримінальному провадженні. Досліджено світовий досвід правового регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства. З цією метою проведено аналіз законодавства країн Європейського Союзу та пострадянського простору. Охарактеризовано правовий механізм забезпечення безпеки свідків у кримінальному провадженні та його структурні елементи. Висвітлено теоретичні та прикладні проблеми його реалізації, на основі чого запропоновано відповідні шляхи вдосконалення чинного законодавства України.

Монографію виконано зі зважанням на останні зміни до чинного законодавства станом на 1 червня 2018 р. Робота може бути корисна для науковців, працівників правоохоронних органів (зокрема, слідчих підрозділів Національної поліції), викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться питаннями захисту свідків у кримінальному провадженні.