← Література з питань права (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Бойко В. П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів : монографія / В'ячеслав Петрович Бойко ; Науково-дослідний ін-т публічного права. – Київ : Видавничий дім "Гельветика", 2018. – 222 с.

Анотація

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів. Сформульовано нові теоретичні положення, щодо адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих загальних судів, з’ясовано вплив норм адміністративного права на суспільні відносини у сфері діяльності місцевих суддів, який здійснюється через певні адміністративні інструменти, обґрунтовано відповідні висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України в зазначеній сфері.

Призначається для широкого кола читачів: для суддів, посадових осіб апарату суддів, членів Вищої ради правосуддя, учених, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться даною проблематикою.