← Література з питань права (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Комісарчук Р. В. Судові експертизи при розслідуванні злочинів у сфері економіки : навч.-метод. посіб. для магістрів 1-го курсу Ін-ту кримінальної юстиції / Р. В. Комісарчук ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; відп. ред. В. В. Тіщенко. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. – 89 с. – (Навчально-методичні посібники).

Анотація

У навчально-методичному посібнику коротко викладено загальнотеоретичні положення експертології, тактико-технологічні передумови і процесуальні основи організації, призначення, проведення, оцінки і використання результатів експертиз у кримінальних провадженнях по злочинах вчинених у сфері економіки. Визначені можливості окремих видів експертиз, які найчастіше призначаються по даній категорії злочинів.

Навчально-методичний посібник призначений студентам та викладачам, аспірантам та науковцям-практикам, буде корисний юристам-практикам.