← Література з питань права (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Борсук Н. Я. Управління комунальною власністю в Україні: адміністративно-правові аспекти : монографія / Наталія Яківна Борсук. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 327 с.

Анотація

Монографію присвячено дослідженню питань загальнотеоретичних основ управління комунальною власністю в Україні, об’єктно-суб’єктного складу правовідносин у сфері управління комунальною власністю. Окремо проаналізовано особливості стадій управління комунальною власністю в Україні. Розглянуто принципи, методи та форми управління комунальною власністю в Україні. На основі проведеного дослідження сформульовано нові для адміністративно-правової науки висновки та пропозиції. Також запропоновано зміни до законодавства з метою підвищення ефективності управління комунальною власністю в Україні.

Видання призначено юристам-практикам, працівникам органів місцевого самоврядування, викладачам, молодим вченим, студентам, а також усім, хто цікавиться проблемами адміністративно-правового регулювання відносин власності.