«Прапор свій здіймаємо гордо!..»: до 30-річчя прийняття Постанови Верховної Ради України «Про Державний прапор України»

foto-1.jpg

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі онлайн-презентацію виставки «Прапор свій здіймаємо гордо!..»: до 30-річчя прийняття Постанови Верховної Ради України «Про Державний прапор України», яку підготували фахівці Одеської національної наукової бібліотеки.

 foto-2.png

Державний Прапор як символ країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Найвищою і найшанованішою святинею громадян України є Державний синьо-жовтий прапор, який уособлює споконвічне прагнення українців до незалежності, надії народу на краще життя. Впродовж історичних звершень він ставав символом боротьби за національні й соціальні права українського народу. Він консолідує міста і села, чисельні народи і близькі етноси в націю, це своєрідний генетичний код української нації. Серце кожного українця завмирає при підйомі національного прапора.

28 січня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про Державний прапор України». У ній зазначається: «Державний Прапор України являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої — синього кольору, нижньої — жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3».

Працівники бібліотеки до знаменної дати підготували виставку «Прапор свій здіймаємо гордо!..». Експозиція видань з фонду ОННБ висвітлюють тривалий шлях, пройдений нашою державою, та перспективи розвитку України. На виставці представлена ознайомча література, яка розкриває історію українського національного прапора, його використання в Україні в різні історичні періоди, ставлення до державної символіки в наш час.

foto-3.jpg

День прапораОлександр Миколайович Мосіюк. – Київ : К.І.С., 2018. – 183 с.

Книжка Олександра Мосіюка – це розповідь про драматичні епізоди сучасної історії Києва, які передували проголошенню незалежності України. На долю автора випало спочатку стати керівником демократичного блоку, а потім – в найскладніші кризові моменти – очолювати і Київраду. Ця книжка про те, як політикам нової генерації вдавалося розрубувати найскладніші вузли соціально-політичних протиріч, коли протистояння досягало навіть межі кровопролиття.

foto-4.jpg

Символіка УкраїниЛюбов Титівна Безкоровайна ; ред. Тамара Степанівна Март. – Київ : Фоліант, 2018. – 91 с.

У книгі накопичена автором інформація за період пошуків відомостей про український прапор і герб, аналіз великого масиву матеріалів з історії загальносвітових символів, міфології етносів світу, відкриття та висновки дали поштовх для написання недослідженої історії українського етносу в період III тис. до н. е. – X ст. н. е..

foto-5.jpg

Україна: герби та прапори : довідник / авт. проекту і упоряд. : В. Г. КислякО. А. Нескоромний. – Київ : Парламентське вид-во, 2010. – 451 с.

Видавництвом Верховної Ради України спільно з Управлінням по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України випущено довідник «Україна: герби та прапори».

Пропонована книга є певним підсумком майже 20-річного місцевого українського герботворення. До неї включено понад 1200 символів. Очевидно, що це видання не претендує на вичерпність, оскільки охоплює лише символи областей, районів і міст обласного значення. Зрештою, ще не всі райони й міста мають затверджені герби та прапори, адже цей процес триває. Однак поданий матеріал дає змогу ознайомитися з тим, що вже зроблено, критично його проаналізувати й порівняти, врахувати допущені недоліки при створенні нових символів чи відкоригувати вже прийняті знаки.

Видання засвідчує тісну єдність регіонів і територіальних громад незалежної України, відроджує давню традицію гербів і прапорів як символів місцевого самоврядування, сприяє формуванню історичної свідомості, підвищенню духовності та політичної культури нашого народу.

Сучасними геральдичними засобами започатковано відтворення цілісної картини історичних, культурних, соціально-економічних та інших місцевих особливостей і традицій як територіальних громад міст, так і районів, областей. Розмаїттям знаків-символів, їх постійним удосконаленням постає новітній геральдичний портрет України, дедалі впевненіше наближаючи вітчизняне місцеве самоврядування у цій царині до європейських геральдичних стандартів та вимог.

Кожен розділ книги відкривається відомостями про адміністративно-територіальний устрій, картографічними та статистичними матеріалами. Вміщено також універсальний хронологічний покажчик утворення (заснування) Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст зі спеціальним статусом, республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення та затвердження відповідними радами місцевої символіки. Тексти слова до читача, численні топонімічні дані подано трьома мовами: українською, російською та англійською. Ілюстративним додатком слугують кольорові зображення історичних і пам’ятних місць, регіонів України.

foto-6.jpg

Прапори над УкраїноюОлег Федорович Карелін. – Львів : Каменяр, 2011. – 33 с.

У публіцистичній книжці, написаній головою Комітету захисту національних символів України, відтворюються хвилюючі для кожного українця події – підняття перших синьо-жовтих прапорів над Львівською Ратушею, перед входом до Київської міськради, відтак – над будинком Верховної Ради України.

 foto-7-1.jpg

Символіка суверенності - синьо-жовтаВолодимир Іванович Сергійчук. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993.

У виданні висвітлюється історія української національної символіки та боротьби за її утвердження в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х років. Для широкого кола читачів.

foto-8-1.jpg

Ми вище прапор підіймемо! : нарис історії боротьби за українську національну символіку на Рівненщині. 1988-1991 рр.Іван Володимирович Демянюк. – Рівне : ПП ДМ, 2013. – 127 с.

У монографії на багатому історико-політологічному матеріалі висвітлюється боротьба за українську національну символіку на Рівненщині протягом 1988-1991 років, її вияв в ідеологічно-пропагандистській боротьбі, громадсько-політичній діяльності та відношення тодішньої влади до цієї проблеми. Розглядаються конкретні форми й методи як боротьби за українську символіку, так і протистояння їй. Сам цей процес боротьби розглядається через діяльність головних учасників тодішнього політичного процесу в Україні й на Рівненщині.

foto-9.jpg

Під Украйни єднаймось прапор! : вибрані твориІван Якович Франко. – Київ : Країна мрій, 2009. – 752 с.

Є вчені, що знаються не на одній якійсь науці, а мають великі напрацювання у багатьох галузях знань. Є люди, наділені унікальним літературним талантом. Є особистості, що стали знаменитими публіцистами, організаторами преси чи громадськими діячами. Всі ж, без винятку, зазначені характеристики можна докласти до непересічної постаті Івана Яковича Франка. Його обдаровання різностороннє, а знання енциклопедичні. Ще за життя сучасники міркували над феноменом Франкової «універсальності».

Годі й казати, найбільше видання Франкових творів налічує 50 (!) томів. Але навіть не це вражає, а те, що воно далеко не повне! Адже в радянські часи (саме тоді вийшов п’ятдесятитомник) були заборонені поезії «Розвивайся ти, високий дубе…», «Не пора», «Гей, Січ іде!» та інші твори, в яких на повну силу лунає заклик боронити Україну, повстати за її незалежність, вільний, ніким не скутий розвиток.

Це – головна ідея його життя. Служіння Україні було для І. Франка особистим обов’язком, довічним боргом Батьківщині: «Як син селянина-русина, вигодований чорним селянським хлібом, працею твердих селянських рук, почуваю обов’язок панщиною всього свого життя відробити ті шеляги, які видала селянська рука на те, щоб я міг видряпатися на висоту, де видно світло, де пахне воля, де ясніють вселюдські ідеали. Мій руський патріотизм – то не сентимент, не національна гордість, то тяжке ярмо, покладене долею на мої плечі». Це «ярмо», звісно, не раз боляче муляло його плечі, але він ніс його уперто, з гідністю… До видання включено вибрані вірші, поеми, епічні та драматичні твори видатного літератора.

foto-10.jpg

Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони УкраїниКирило ГалушкоАндрій ГречилоСергій ГроменкоГеннадій ЄфіменкоМаксим Майоров ; упоряд. Кирило Галушко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 350 с.

Мета книжок цієї серії — розказати про українське минуле, опираючись на факти, а не на вигадки чи ідеологічне замовлення. Для того щоб створювати майбутнє, потрібні не лише воля і хоробрість, не лише наполегливість та щоденна праця, але й знання про нашу історію. Без цензури.

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках.

Сьогодні ці теми стали вкрай актуальними, і пропонована книжка може відповісти на чимало питань, які цікавлять і турбують кожного українця. Це видання, в якому без усілякої цензури висвітлюється історія України від найдавніших часів. У книзі висвітлено також, звідки походить назва України, та багато інших пізнавальних досліджень.

foto-11.jpg

Нащадки святої трійці : генеза української державної символікиОлексій Андрійович Братко-Кутинський. – Київ : Білих птах, 1992. – 85 с.

Українська державна символіка, – як у скитських царів, у старокняжій Київській державі та в УНР, – відображає традиційну українську національну символіку, що формувалася протягом тисячоліть і належить до найбагатших та найзмістовніших символічних систем людства. Ключем до її розуміння є чільний її символ, нині відомий під назвою "Тризуб". Попри десятки досліджень, семантика знаку, його сакральне приховане значення не є очевидним. Тому більшість дослідників і розпочинає свою роботу зі спроб розгадати таємницю знаку.

foto-12.jpg

Державна символіка України : навчальний посібник / Володимир Федорович ПанібудьласкаАнатолій Андрійович КоваленкоАнатолій Миколайович ТугайГанна Іванівна ВоронінаПетро Олексійович Дьомкін ; в.о. Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Довіра, 2004. – 156 с.

Національні символи виникли внаслідок історичного розвитку народу й тісно пов’язані з його духовністю, прагненням до єднання, до здійснення своїх національних ідеалів. Єдиним надійним засобом захисту національних інтересів є створення національної держави, а вивчення проблем її розвитку нерозривно пов’язане з історією національної та державної символіки. Атрибути нашої державності склалися у процесі національно-визвольної боротьби і стали історичним надбанням народу. Тому в цьому виданні велика увага приділяється історії виникнення, формування та розвитку Української національної й державної символіки.

У посібнику висвітлено витоки національної символіки українського народу, історія утвердження державних символів України (Герба, Прапора та Гімну), наводиться порядок використання державної символіки в університеті.

Створено: 28.01.2022
Переглядів: 3423
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.