Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 316

Попередня < 1 2 3 4 5> НаступнаОстання

Номер запроса: 3212018-02-19 17:55:35Пользователь: Екатерина

Текст запроса:

Здравствуйте уважаемые работники библиотеки, хотела бы попросить вашей помощи в подборе литературы для научной статьи на тему: "Концептуальні готелі: науково-практичні основи функціонування". Заранее благодарю!

Текст ответа:

Добрый день, Екатерина!

По Вашей теме в фондах нашей библиотеки мы нашли следующие издания:

Герасименко В. Тенденции развития мирового туристического рынка / В. Герасименко, С. Галасюк // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – 2007. – Вип. 12(46). – С. 3–14. (Шифр видання XVIII 35979)

Гусєва О. Міжнародний досвід створення готельних підприємств малої місткості / О. Гусєва // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2011. – Спецвип. 33. – Ч. 3. – С. 69–74. (Шифр видання XVIII 35923)

Гусєва О. Проблеми функціонування малих готелів в Україні / О. Гусєва // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 5(83). – С. 216–226. (Шифр видання XVIII 35979)

Мартышенко Н. Анализ концепций нестандартных средств размещения в мировой туристской практике / Н. Мартышенко, А. Локша // Вестник национальной академии туризма. – 2013. – № 1. – С. 22–25. (Шифр видання XVIII 34480)

Поняття і зміст організаційно-економічного забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості / [В. Семенов, С. Галасюк, О. Шикіна] // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10(172). – С. 202–212. (Шифр видання XVIII 34363)

Шикіна О. Організаційно-економічне забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості: автореф. дис. … канд. екон. наук / О. Шикіна. – О.: Одеський національний економічний університет, 2015. – 22 с. (Шифр видання А 209427)

Горский А. 25 самых необычных отелей мира [Електронний ресурс] / Александр Горский // Публикации. Вокруг Света. - Режим доступу: http://www.vokrugsveta.ru/article/205234/

Лазарев П. Незвичні готелі України: ніч в печері чи на баржі? [Електронний ресурс] / Петро Лазарев // Путівник по Україні від I Go to World. – Режим доступу: http://ua.igotoworld.com/ru/article/499_samyeneobychnye-oteli-ukrainy.htm

Мартинюк О. Чотири найцікавіші міні-готелі України, заради яких хочеться відправитися в подорож по рідній країні [Електронний ресурс] / Оленка Мартинюк // Українські готелі, де варто побувати. - Режим доступу: http://elle.ua/stil-zhizni/puteshestviya/neobyichnyie-oteli-ukrainyi/

Бейлах, О. Д. Експериментальні розробки в галузі дизайну житлового середовища / О. Д. Бейлах // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. - 2009. - № 6. - С. 8-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2009_6_2

Недвижимость на воде: новые горизонты // журнал «Architecture & Design» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.djournal.com.ua/?p=2081 

Boutique hotels: the history of becoming popular [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.designstory.ru/news/view/1125

Рекомендуем статьи, которых нет в наших фондах:

Джанджугазова Е. Концептуальные отели как средство сохранения культурно-исторического наследия / Е. Джанджугазова, И. Степанов // Сучасні проблеми сервісу та туризму. – 2008. – № 4. – С. 68–72.

Степанов І. Концептуальні готелі: науково-практичні основи функціонування / І. Степанов // Сучасні проблеми сервісу та туризму – 2010. – № 5. – С. 38–39. 
Литовка А. Класифікація інноваційної діяльності туристичного підприємства / А. Литовка, О. Шикіна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 14. – С. 416–420. 

Можливості розвитку хостелів в Україні / [І. Єгупова, І. Давиденко, Л. Бортник] // Актуальні проблеми розвитку економіки в контексті глобальних викликів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-річчю факультету міжнародної економіки (19–20 вересня 2013 року). – О., 2013. – С. 266–269.

Шикіна О. В. Теоретичні основи діяльності концептуальних готелів та їх класифікація / О. В. Шикіна, Г. І. Фадєєва // Східна Європа: екноміка, бізнес та управління. – 2017. – №6 (11). – С. 207-214.

Виноградова, Д. С. Концептуальні підходи до створення та функціонування підводних готелів / Д. С. Виноградова, О. Г. Розметова // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 жовтня 2013 р. – К.: НУХТ, 2013. – С. 246-248.

 

 

Номер запроса: 3172018-02-16 19:58:24Пользователь: Татьяна

Текст запроса:

Уважаемые сотрудники библитеки, Не могли бы вы помочь с подбором литературы, необходимой для написания работы на тему:"Складові основних видів транспорту як інфраструктури рекреації: сутність, поняття, структура, класифікація". Заранее благодарю

Текст ответа:

Доброго дня, Татьяна!

За Вашою темою ми знайшли наступну літературу:

Бондар Н. М. Управління розвитком транспортної інфраструктури України на засадах державно-приватного партнерства : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03 / Наталія Миколаївна Бондар, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну.– Київ : [Б.в.], 2015.– 41 с.– На укр. яз. (Шифр видання A 211520)

Бондар Н. М. Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державно-приватного партнерства : монографія / Наталія Миколаївна Бондар, Нац. транспортний ун-т.– К. : НТУ, 2014.– 333 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 294-322 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 95542)

Садловська І. П. Стратегічне управління національною транспортною інфраструктурою України : монографія / І. П. Садловська.– К. : Сердюк В. Л., 2011.– 355 с.– Бібліогр.: с. 335-355 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 89639)

Садловська І. П. Управління розвитком транспортної інфраструктури України : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Ірина Петрівна Садловська, Держ. екон.-технол. ун-т транспорту.– К. : [Б.в.], 2013.– 40 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 199263)

Мікловда В.П., Шевчук Я.В. Сучасний стан та рівень розвитку автономії інфраструктури України // Нац. вісник Ужгород. ун-ту. - 2011. - Вип. 32. - С. 6-13. (Шифр видання XVIII 35923)

Степанова К.В. Проблеми розвитку інфраструктури морських транспортних перевезень в Україні // Наук. вісн. / Од. держ. екон. у-т. - Одеса. - 2010. - № 2. - С. 19-24. (Шифр видання XVIII 35979)

Пушкар Б.Т. Територіальна організація рекреаційного господарства регіону (на матеріалах Тернопільської області) : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02 / Богдан Тарасович Пушкар, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.– Львів : [Б.в.], 2014.– 20 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 200593)

Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Мін-во освіти України, Луцький індустріальний інститут, Спілка економістів України, Волинське обласне управління. - Луцьк : "Надстир'я". -

2006 - Вип.12. - № 3 : Серія: "Зайнятість та соціальна інфраструктура" : збірка статей. - Луцьк : "Надстир'я", 2006. - 184 с.

2002. - Вип.8. - № 3 : Серія "Зайнятість, праця та соціальна інфраструктура". - Луцьк : "Надстир'я", 2002. - 181 с. (Шифр видання XVIII 34370)

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України, Інститут регіональних досліджень. - Львів. - 2002, Вип.6(37) : Транскордонне співробітництво, ринкова інфраструктура та фінансово-інвестиційна діяльність / ред. М. Долішній. - Львів : [б.в.], 2002. - 667 с.: рис., табл. (Шифр видання XVIII 34291)

Анопрієнко В. О. Рекреаційна інфраструктура як основна складова рекреаційного простору регіону / В. О. Анопрієнко // Ефективна економіка / Дніпров. держ. аграрно-економ. Ун-т. - 2012 - № 10. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1469

Новикова В. І.Складові основних видів транспорту як інфраструктури рекреації: сутність поняття, структура, класифікація / В. І. Новикова // Географія та туризм. - 2011. - Вип. 12. - С. 23-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_12_5

 

Номер запроса: 3152018-02-13 17:26:20Пользователь: Анна

Текст запроса:

Уважаемые сотрудники библиотеки, могли бы вы мне порекомендовать учебную литературу для написания научной статьи на тему: "Ландшафто-рекреаційні ресурси екотуризму Українських Карпат". Заранее большое спасибо!

Текст ответа:

Доброго дня, Анна!

За Вашою темою ми знайшли наступну літературу:

Гетьман, Володимир Іванович. Ландшафтно-рекреаційні ресурси екотуризму Українських Карпат : автореф. дис ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Володимир Іванович Гетьман; В.о. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.– К. : [Б.в.], 2010.– 22 с.– На укр. яз. (Шифр видання A 168177)

Соцкова Л.М. Природно-ресурсный потенциал Украины. – Симферополь : ЧП «Предприятие Феникс», 2008. – 146 с. (Шифр видання VIII>36859)

Вишневська О.О., Парфіненко А.Ю., Сідоров В.І., Туристичне країнознавство. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 594 с.; іл. (Шифр видання IV>3686)

Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (10-12 жовтня 2007 р., м. Рахів) / В.о. Ужгород. нац. ун-т, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника; Відп. ред. Ф. Д. Гамор.– Рахів : [Б.в.], 2007.– 406 с. – На укр., англ. яз. (Шифр видання III> 72288)

Антал А.Ю., Бучко Ж.І. Екотуризм у Закарпатській області: тенденції, проблеми, перспективи // // «Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах» : матер. наук.-практ. конф. (м. Рахів, 10-12 жовтня 2007 року) / Ред. кол. : Гамор Ф.Д. та ін. – Рахів, 2007. – С. 11-15. (Шифр видання ІІІ>72288)

Бундзяк Й.Й. Особливості розвитку екотуризму на природоохоронних територіях (на прикладі Карпатського біосферного заповідника) // // «Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах» : матер. наук.-практ. конф. (м. Рахів, 10-12 жовтня 2007 року) / Ред. кол. : Гамор Ф.Д. та ін. – Рахів, 2007. – С. 32-35. (Шифр видання ІІІ>72288)

Гамор А.Ф., Зиман С.М. Рекреаційне навантаження і проблеми збереження «гарячих точок» рідкісних видів на території Карпатського біосферного заповідника // // «Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах» : матер. наук.-практ. конф. (м. Рахів, 10-12 жовтня 2007 року) / Ред. кол. : Гамор Ф.Д. та ін. – Рахів, 2007. – С. 45-49. (ІІІ>72288)

Годованець Б.Й. Вплив екотуризму на збереження орнітофауни українських Карпат // «Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах» : матер. наук.-практ. конф. (м. Рахів, 10-12 жовтня 2007 року) / Ред. кол. : Гамор Ф.Д. та ін. – Рахів, 2007. – С. 72-76. (ІІІ>72288)

 

Номер запроса: 3142018-02-13 13:26:45Пользователь: Іванна

Текст запроса:

Пишу диплом на тему "Тероризм в Європі в 1970-1980-ті рр." , чи володіє фонд інформацією по даній темі? Дякую

Текст ответа:

Доброго дня, Іванна!

За Вашою темою ми знайшли у фондах нашої бібліотеки наступну літературу :

Антипенко В. Ф. Міжнародна кримінологія: досвід дослідження тероризму : монографія / Володимир Федорович Антипенко.– Одеса : Фенікс, 2011.– 317, [2] с.– Бібліогр.: с. 304-308 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 86647)

Вакулич В. Світ перед викликами тероризму : Монографія / Володимир Вакулич; За заг. ред. Борис Іванович Канцелярук.– Кіровоград : [Б.в.], 2005.– 268 с. – На укр. яз. (Шифр видання III> 72046)

Веселицкий А.А. Убийцы : стратегия дистабилизации и тактика террора на Аппенинах. - М. : Политиздат, 1985. - 272 с. (Шифр видання III> 24592)

Витюк В.В., Эфиров С.А. «Левый терроризм на Западе» : история и современность / отв.ред. Г.В. Осипов. - М. : Наука, 1987. - 315 с. III>29780

Гупта, Діпак К. Тероризм та політичне насильство: як їх розуміти = Understanding Terrorism and Political Violence : зародження, зростання, трансформація та занепад політ. рухів : пер. с англ. / Діпак К. Гупта; Пер. Надія Гайдукевич; Відп. за вип. Валентина Кирилова; Переднє слово Марта Креншоу.– К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2010.– 397,[1] с. Бібліогр.: с. 352-393 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 85465)

Журавльов В. П. Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби : Посібник / Вадим Петрович Журавльов, Богдан Васильович Романюк, Валентин Васильович Коваленко, О. Ф. Бантишев, Р. А. Калюжний; Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України; За ред. Я. Ю. Кондратьєв, Б. В. Романюк.– К. : Нац. акад. внутрішніх справ України, 2003.– 452 с. – На укр. яз. (Шифр видання III> 59527)

Зафесов Г.Р. Тень над Аппенинами. Терроризм в Италии “Красных бригад”. - М. : Сов. Россия, 1982. - 103 с. (Шифр видання III>12756)

Агаіхаджек Паша Давуд. Міжнародний тероризм і його вплив на світову політику : Автореф. дис ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Агаіхаджек Паша Давуд; Одес. нац. юрид. акад..– Одеса : [Б.в.], 2006.– 19 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 137934)

Гуцман М. Я. Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму : автореф. дис ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Марія Ярославівна Гуцман; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.– К. : [Б.в.], 2008.– 20 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 175358)

Логвиненко С. В. Антицивілізаційний зміст і антистабілізаційний сенс явища тероризму: теоретико-порівняльний аналіз : автореф. дис ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Сергій Володимирович Логвиненко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.– К. : [Б.в.], 2011.– 16 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 174694)

Сердюк К. О. Культурно-історичні передумови сучасного тероризму / Катерина Олександрівна Сердюк.– Київ : [Б.в.], 2015.– 18 с. – На укр. яз.

Соколюк С. М. Дії військово-морських сил у боротьбі з тероризмом на морі (70-ті роки XX ст. - початок XXI ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 20.02.22 / Сергій Михайлович Соколюк, Нац. акад. оборони України.– К. : [Б.в.], 2009.– 20 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 189830)

Солодовнікова Х. К. Соціально-психологічні основи аналізу історичного розвитку тероризму : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Христина Кшиштофівна Солодовнікова, Нац. акад. пед. наук України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка.– К. : [Б.в.], 2015.– 20 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 207936)

Тимінська К. О. Тероризм у світовій політиці : автореф. дис ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Катерина Олексіївна Тимінська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин.– К. : [Б.в.], 2010.– 16 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 163664)

За Вашою темою є набагато більше інформації, звертайтесь до фахівців Довідково-інформаційного відділу нашої бібліотеки. Рекомендуемо самостійний пошук у електронному та предметному каталозі ОННБ, також звертайтесь за допомогою до фахівців Залу використання каталогів та картотек нашої бібліотеки.

Номер запроса: 3132018-02-12 10:40:41Пользователь: Наталія Дремлюк

Текст запроса:

Здрастуйте, шановні працівники бібліотеки! Скажіть, будь ласка, чи є у Ваших фондах дана платівка і чи можна її оцифрувати. Дякую. Виниловый сольный диск: ЮРИЙ ГУЛЯЕВ, фирма "Мелодия" 1970 год. 33об. (моно) Код: 33Д 00028529-30 1 – Годы (И. Шамо — Л. Смирнов); 2 – Здравствуй, город мой родной (И. Шамо — А. Вратарев); 3 – Только теперь (Ю. Гуляев — М. Лисянский) З повагою, Наталія *Запит отримано через Фейсбук-сторінку ОННБ 10.02.2018 23:53

Текст ответа:

Доброго дня, Наталія!

На жаль у фондах нашої бібліотеки немає вінілового сольного диску "ЮРИЙ ГУЛЯЕВ, фирма "Мелодия", 1970"

Номер запроса: 3122018-01-29 10:55:20Пользователь: Вікторія

Текст запроса:

Підкажіть будь ласка, пишу кандидатську дисертацію на тему "Міське управління Одеси і Харкова в 19 столітті" , має фонд інформацією по моїй темі?Дякую

Текст ответа:

Доброго дня, Вікторія!

За вашим запитом у фондах нашої бібліотеки є багато літератури. Ми рекомендуємо для початку ознайомитись зі списком, що ми Вам підготували:

ОДЕСА

Городское управление старой Одессы : столетие Одессы: очерк / Гл. ред. А. А. Таубеншлак.– Одесса : Optimum, 2008.– 231 с. – На рус. яз.
(Шифр видання V> 23219)

Тиганій К. А. Правові засади формування інституту міського самоврядування в Російській імперії у другій половині XIX ст. (на матеріалі міста Одеси) : моногрфія / Костянтин Андрійович Тиганій, Нац. ун-т "Одеська юридична академія".– Одеса : Юридична література, 2011.– 368 с. – Бібліогр.: с. 139-157 . – На укр. яз. (Шифр видання V> 25865)

Стременовский С. Н. Местное самоуправление г. Одессы в середине ХІХ столетия : Историко-правовое исследование / Сергей Николаевич Стременовский; Одес. нац. юрид. акад..– Одеса : Юридична література, 2002.– 160 с.– Библиогр.: с. 148-157 . – На рус. яз. (Шифр видання III> 57982)

Городское общественное упрапвление в Одессе. - Одесса, 1893 ( Шифр видання XIX 284)

Журналы заседаний и приговоры Одесской общей думы. - Одесса, 1864-1876, 1888, 1890-1900 (Шифр видання XIX 78)

Доклад комиссии, образованной Одесскою Городскою Общею Думою, для рассмотрения росписи о доходах и расходах города Одессы на 1871 год / Одесская Городская Общая Дума.– Одесса : [Б.и.], 1870.– 34 с. В надзагл. на обл.: Доклад № 16 . – На рус. яз.  (Шифр видання III> 99046)

Инструкция для Одесской городской управы. Утвержденная городскою думою 13 сентября 1878 г.. 18 февраля 1894 г. - Одесса, 1878, 1892, 1894 (Шифр видання XIX 103)

Инструкция Одесской городской думы. - Одесса, 1890 (Шифр видання XIX 108)

Материалы по делу освидетельствования Одесской Городской Управы всех устройств и сооружений Одесского Электрического Трамвая / Сост. Д. Г. Анагности.– Одесса : "Славянская" тип. Н. Хрисогелосъ, 1914 . – На рус. яз. (Шифр видання XIX 983)

Ч. 1 : .– 1914.– 284 с. – На рус. яз.

Обзор деятельносты бывшего Одесского городского головы Н.А. Новосельского. - Одесса, 1880 (Шифр видання XIX 146)

Обьяснительная записка к отчету Одесской городской управы. - Одесса, 1877, 1886, 1887 (Шифр видання XIX 886)

Отчет Одесской городской управы о движении городских сумм в 1876 г. с приложением сравнительной таблицы о доходах и расходах г. Одессы с 1873 по 1877 гг. / Одес. гор. управа.– Одесса : Тип. Л. Нитче, 1877.– 70 с.– На укр. яз. (Шифр видання XIX 169)

Рекомендуемо самостійний пошук у Предметному каталозі ОННБ в розділі Одеса. Міська управа. Видання за період 1860, 1863-78, 1880, 83, 88, 1890-1901 роки.

Рекомендуємо звернутися до відділу краєзнавства “Одесика” де у систематичній частині Зведеного краєзнавчого каталогу є цілий розділ “Управління містом і краєм”.

ХАРЬКІВ

Таукешева Т. Д. Бюджет города Харькова. История и современность / Татьяна Дмитриевна Таукешева, Ольга Григорьевна Внучко, Светлана Владимировна Трамбовкина, Марина Григорьевна Оськина, Нина Владимировна Певная; Харьк. гор. совет; Под ред. Татьяна Дмитриевна Таукешева.– Харьков : Золотые страницы, 2005.– 116 с. – На рус. яз. (Шифр видання III> 73269 )

История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905) : Историческая монография: В 2-х тт.– Репринт. изд.– Харьков : Фолио, 2004 . – На рус. яз. (Шифр видання V> 20752 )
Т. 2 : XIX - начало XX века / Дмитрий Иванович Багалей, Дмитрий Петрович Миллер.– 2004.– 982 с. – На рус. яз.

Антонов А.Л. История Харьковского городского самоуправления. 1654 - 1917 / Андрей Леонидович Антонов, Андрей Федорович Парамонов, Владимир Леонтиевич Маслийчук; Харьк. обл. обществ. об-ние "Сокол2000".– Харьков : Регион-Информ, 2004.– 191 с. – На рус. яз. (Шифр видання V> 20038)

Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918) : Библиографический указатель.– Харьков : ХГНБ им. В. Г. Короленко . – На рус. яз. (Шифр видання XVI> 6729)

Книга: Вып. 1: Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918). Вып. 1: 1880 - 1886

Книга: Вып. 2: Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918). Вып. 2: 1888-1890

Книга: Вып. 3: Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918). Вып. 3: 1891-1893

Книга: Вып. 5: Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918). Вып. 5: 1897-1899

Книга: Ч. 4: Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918). Ч. 4: 1894-1896

Харків : Збірник архівних документів і матеріалів / Держ. архів Харків. обл.; Упоряд. Людмила Михайлівна Момот, Ольга Сергіївна Гнезділо; Редкол. Лариса Полікарпівна Добреля, Б. П. Зайцев.– Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутріш. справ, 2004.– 320 с. : іл.– ("Старовинні міста Харківщини") – На укр. яз. (Шифр видання V> 19362)

Харьков и губерния на страницах газеты “Харьковские губернские ведомости” 1838-1917 гг. / Харьк. Гос. Науч. Б-ка. - Харьков. (Шифр видання XVI> 5883)

Вып. 2 : (1892-1896 гг.). - 1994. - 146 с.

Вып. 3 : (1897-1901 гг.) / Отв. За вып. В.А. Яроших. - 1994. - 203 с.

Вып. 4 : (1903-1907 гг.) / Отв. За вып. О.А. Будецкая. - 192 с.

Вып. 5 : (1909-1912 гг.). - 1995. - 151 с.

Михайлик А. Ф. Харькову 300 лет. [1656-1956]. Краткий ист.-экон. очерк / Алексей Федосеевич Михайлик. - Харьков : Обл. изд., 1958. - 159 с. (Шифр видання V 31767)

Штраймиш Р.И. 300 лет Харькову : краткий указатель литературы / Р.И. Штраймиш. - Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1955. - 22 с. (Шифр видання XVI 19766)

З повагою Віртуальна довідкова служба.

Номер запроса: 3112018-01-24 11:24:01Пользователь: Афанасьева Екатерина

Текст запроса:

Здравствуйте! Есть ли в наличии Журнал "Образотворче мистецтво" №3, 2017г. и "Артания" № 3-4, 2012г.?

Текст ответа:

Доброго дня, Екатерина!

До фонду нашої бібліотеки ще не надійшов номер журналу "Образотворче мистецтво" №3, 2017 р. (Шифр видання XVIII 12402);

Журнал "Артания", № 3-4 за 2012 р. є в наявності у фондах нашої бібліотеки. (Шифр видання 32045)

Номер запроса: 3102018-01-20 18:44:30Пользователь: Шустра Жанна

Текст запроса:

Доброго вечора, цікавить інформація про бібліографічну діяльність вашої бібліотеки в галузі науково- технічної сфери.

Текст ответа:

Доброго дня, Жанна!

Ознайомитись з тематикою бібліографічних покажчіків, які виходять в ОННБ можливо за посиланням на нашому сайті http://odnb.odessa.ua/view_cat.php?cat=39

Для вирішення проблеми інформаційно-бібліографічного забеспечення науки в Україні в цілому 1964 року наказом Міністерства культури були визначені інформаційні напрями роботи головних державних бібліотек країни. Ці напрями охоплювали всі галузі науки і культури. Відтоді почали створюватися єдині зведені координаційни плани підготовки і видання бібліографічних покажчіків. Наша бібліотека була визначена головною в інформаційномму розкритті літератури з природознавства та регіонального краєзнавства.

Рекомендуємо ознайомитись зі статтями фахівців нашої бібліотеки на цю тему на сайті за посиланням http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=645 :

Бур'ян Л.М. Внесок бібліотек Південного регіону в створення бібліографічної бази України // Скарбниця культури : зб. ст. – О., 2014. – Вип. IV : до 185-річчя ОННБ імені М. Горького. – С. 50-68 : іл.

Григорян А.В. Науково-методична діяльність ОННБ імені М. Горького за часів незалежності України // Бібліотека ХХІ століття у новому соціокультурному вимірі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 25-26 вересня 2014 р.) / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка. ім. М. Горького ; упоряд. С.Г. Гриценко ; ред. Н.Г. Майданюк. - Одеса, 2015. – С. 29-39.

Устюжаніна Г. В. Методичне забезпечення релігієзнавчого просвітництва в бібліотеках України : з досвіду роботи ОДНБ ім. М. Горького / Г. Устюжаніна // Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної : (за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105-ї річниці відділу бібліотекознавства) / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [укл. О. П. Куніч]. – Х. : Фоліо, 2012. – С. 99-106.

 

 

Номер запроса: 3092018-01-18 14:11:46Пользователь: Алексей

Текст запроса:

Здравствуйте, помогите, пожалуйста с литературой "Рекреационные комплексы Мира" для подготовкb к сдаче экзамена в ВУЗе.

Текст ответа:

Добрый день, Алексей!

По Вашей теме мы подобрали следующюю литературу:

Ковтуник І.І. Рекреаційні комплекси світу : навч.-метод. посіб. / Інна Іванівна Ковтуник, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка.– Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016.– 90 с. – Бібліогр.: с. 89-90 . – На укр. яз. (Шифр видання II> 39676)

Гончаренко Я.Є. Моделювання розвитку туристсько-рекреаційного комплексу на прикладі Одеського регіону : монографія / Яніслава Євгеніївна Гончаренко; Під заг. ред. Ірина Олександрівна Гродзинська.– Херсон : Грінь Д. С., 2014.– 286 с. – Бібліогр.: с. 270-286 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 94835)

Recreational Complexes of the World = Рекреаційні комплекси світу : summary of lectures : [for students of training direction 6.140103 "Tourism" of all forms of study] / V. Yermachenko, O. Zyma, N. Dekhtyar, M. Aldoshyna, Kharkiv National University of Economics; Ed.-in-Ch. L. Syedova.– Kharkiv : KhNUE, 2013.– 250 p. Bibliogr.: p. 235-242 . – На англ. яз. (Шифр видання IIIін 9651)

Шпак Л.О. Регулювання економічного розвитку туристично-рекреаційних комплексів регіонів України: методологія формування, теорія та практика : монографія / Любов Олександрівна Шпак, Акад. муніцип. упр..– Черкаси : СУЕМ, 2014.– 323 с.– Бібліогр.: с. 301-318 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 92575)

Калитюк В. А. Рекреаційно-туристичний комплекс в умовах ринку / В. А. Калитюк; Відп. ред. Віра Іванівна Куценко.– Львів : Рада по вивченню продуктивних сил України, 1999.– 161,[1] с.– Бібліогр.: с. 149-162 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 92280)

Робоча програма навчальної дисципліни "Рекреаційні комплекси світу" = Syllabus of the educational discipline "Recreational complexes of the world" : для студ. напряму підготовки 6.140103 "Туризм" усіх форм навч. / Харків. нац. економ. ун-т; Уклад. Володимир Єгорович Єрмаченко, Олександр Григорович Зима, Надія Анатоліївна Дехтяр.– Харків : ХНЕУ, 2013.– 39 с. Загол. на обкл. англ. мовою.– Бібліогр.: с. 36-38 . – На англ. яз. (Шифр видання B 51141)

Рекреаційні комплекси світу : завдання для практ. і семінар. занять та СРС, тести для студ. галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / Укоопспілка. Львів. комерц. акад.; Уклад. О. М. Музика; Відп. за вип. Ю. А. Дайновський.– Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2012.– 121 с. – Бібліогр.: с. 120-121 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 90245)

Матвієнко А.В. Еколого-економічні механізми управління територіальним рекреаційним комплексом в умовах глобалізаційних процесів : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Андрій Валерійович Матвієнко; Міжнар. ун-т бізнесу і права.– Херсон : [Б.в.], 2011.– 20 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 166282)

Лукьянова Л.Г. Рекреационные комплексы : Учебное пособие для студ. вузов / Людмила Григорьевна Лукьянова, Владимир Иванович Цыбух; Киев. ун-т туризма, экономики и права; Под общ. ред. Владимир Кириллович Федорченко.– К. : Вища школа, 2004.– 346 с. : ил. – Библиогр.: с.345-346 . – На рус. яз. (Шифр видання XVII> 3375)

 

Номер запроса: 3082018-01-17 13:58:39Пользователь: Оніпко Вячеслав

Текст запроса:

Доброго дня! Чи є у Відділі рідкісних видань та рукописів листи Олени Пчілки? Дякую.

Текст ответа:

Доброго дня, Вячеслав!

На Ваш запит про наявність листів Олени Пчілки у фондах Відділу рідкісних видань та рукописів повідомляємо, що у наших фондах її листів немає.

З повагою ВДС.