Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 319

Попередня < 1 2 3 4 5> НаступнаОстання

Номер запроса: 3242018-02-24 21:38:42Пользователь: Катерина

Текст запроса:

Доброго дня. Шановні робітники бібліотеки. Допоможіть,будь ласка,мені підібрати потрібну літературу для написання доповіді на тему:"Сучасний стан та перспективи розвитку річкового транспорту на Дніпрі для потреб рекреаційного туризму" Буду дуже вдячна.

Текст ответа:

Доброго дня, Катерина.

На Ваш запит на тему :"Сучасний стан та перспективи розвитку річкового транспорту на Дніпрі для потреб рекреаційного туризму" було знайдено наступні докумненти:

Валявская Г.И. Некоторые аспекты эколого-гигиенической проблемы защиты от загрязнения акватории портов / Г.И. Валявская, З.М. Аттарова // Екологія міст та рекреаційних зон: наук.-практ. конф. – Одеса: ІНВАЦ, 2010. – С. 15-20. (VIII>37277)

Васенко О.Г. Система управління охороною вод у басейні Дніпра / О.Г. Васенко, В.Р. Лозанський. – Харків, 1999. – 123 с. (VIII>32791)

Вишневський В.І. Ріка Дніпро / В.І. Вишневський. – Київ, 2011. – 384 с. (VIII>38985)

Ларина Р.Р. Инновационно-логистическое обеспечение международного туризма и круизного бизнеса / Р.Р. Ларина, В.В. Селиванов, Е.Ю. Лукьянова, М.А. Шостак. – Симферополь, 2013. – 396 с. (ІІІ>87331)

Петренко Н.Ф. До оцінки ролі водного транспорту у забрудненні рекреаційних зон/ Н.Ф Петренко, М.І. Голубятніков, А.В. Мокієнко, І.П._Болдескул // Екологія міст та рекреаційних зон: наук.-практ. конф. – Одеса: ІНВАЦ, 2012. – С. 183-187. (VIII>38431)

Шевчук В.Я. Екологічний стан басейну ріки Дніпро за результатами першої українсько-канадської експедиції / В.Я. Шевчук, О.Г. Всенко. – Харків, 1999. – 54 с. (VIII>32794)

Карась О. Порівняльні переваги транспортної інфраструктури туризму в Україні / О.Карась // Галицький економічний вісник. — 2011. — №4(33). — с.65-73 - (загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання). (Шифр видання XVIII 36519)

Нездоймінов С. Г., Андрєєва Н. М . Дослідження туристичного руху на водному транспорті в Україні / Сергій Георгійович Нездоймінов, Наталя Миколаївна Андрєєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - №1. - C.205-212. (Шифр видання XVIII 39295)

Жихарева В.В. Современные тенденции развития рынка круизного судоходства / В.В. Жихарева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. - 2012. - №39(2). - С.153-166. (Шифр видання XVIII 33645)

Антоненко І.Я. Механізм управління інноваційним круїзним туристичним продуктом / І.Я. Антоненко, І.Л. Мельник // Економічний часопис-ХХІ. - 2015. - №1-2(2). - С.313-319. (Шифр видання XVIII 33529)

Транспорт і зв'язок України - 2014 р. / Статистичний збірник Державної служби статистики. - К., 2015. - С.201-218. (Шифр видання XVIII 32256)

Транспорт і зв'язок України - 2015 р. / Статистичний збірник Державної служби статистики. - К., 2016. - С.376-393. (Шифр видання XVIII 32256)

Сафулліна В. Перспективи розвитку курортної галузі та рекреаційних територій в Україні / В. Сафулліна // Управління сучасним містом. – 2007. – № 12. – с. 88-94. (Шифр видання XVIII 35528)

Шелеметьєва Т. В. Підвищення рівня транспортних послуг як основа ефективного розвитку туризму України / Т. В. Шелеметьєва // Вісник економічної науки України. - 2016. - №2 - с. 183-189. (Шифр видання XVIII 36802)

Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року / Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009. - №1307 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-п .

 

З повагою

працівники ВДС

Номер запроса: 3232018-02-23 11:14:40Пользователь: Дорошенко Оксана Миколаївна

Текст запроса:

Доброго дня, шановні бібліотекарі. Прошу вас допомогти скласти бібліографічний список, для написання розділу до накової монографії. Тема розділу "Історія народної бібліотеки в селі Голта Херсонської губернії 1893-1919 рр". Буду вдячна. Ще хочу поцікавитися, чи можливо отримати скановані копії матеріалів по цій темі, яка оплата такої сервісної послуги, який час триатиме робота, яким чином здійснюється оплата послуг. Дякую.

Текст ответа:

Доброго дня, Оксана Миколаївна!

За Вашим запитом ми знайшли наступну літературу у фондах нашої бібіліотеки:

Балика Д. Бібліотека в минулому. - К., 1925. - С. 108-109. (Шифр видання XVI 2417)

Борисов Н.И. Волшебный фонарь в народной школе (по данным Александрийского уезда за 1889-1895 гг.) / Н.И. Борисов. – Херсон, 1896. – 78 с. (Шифр видання II 2928)

Бородіна Г. Г. Мережа бібліотек Півдня України: формування та тенденції розвитку (ХІХ - початок ХХ ст.) : Автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Галина Григорівна Бородіна; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.– К. : [Б.в.], 2003.– 21 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 132223)

Волос О. В.Земська діяльність з розвитку бібліотечної справи в Херсонській губернії / О. В. Волос // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2010. - Вып. 2. - С. 545-551. (Шифр видання XVIII 38665)

Гімальдінова З.В. Бібліотечне обслуговування сільських місцевостей в Україні в дожовтневий період // Бібліотекознавство і бібліографія: міжвідом. респ. зб. – 1971. – Вип. 11. – С. 43-51. (Шифр видання XVIII 20035)

Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в XX столітті : монографія / Любов Андріївна Дубровіна, Олексій Семенович Онищенко.– К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2009. – С. 14-15. (Шифр видання XVI> 8255)

Журналы заседаний Александрийского уездного земского собрания Херсонской губернии сессии 1865-1889 года. – Александрия: Типогр. Ф.Х. Райхельсона. (Шифр видання XIX 408)

Исторический очерк деятельности Херсонского губернского земства за 1865-1899 гг. - В. 1, 2, 3. - Херсон : Изд. Херс. губ. управи , 1904-1906. (Шифр видання XIX 724)

Краткий обзор народного образования в Херсонской губернии за 1906 год. - Херсон : Б . и., 1908. - 76 с. (Шифр видання II> 17101)

Лобановский П.Г. Народное образование в Херсонском уезде / П.Г. Лобановский // Русский начальный учитель. – 1897. – №3. – С. 31-36. (Шифр видання XVIII 1994)

Отчёт Одесского особого Комитета попечительства о народной трезвости за 1904 год. – Одесса: Тип. Е. И. Фесенко, 1905. – 52 с.; (Шифр видання XVII 1389)

Радзивіло А.А. З історії народних бібліотек в Україні в другій половині ХІХ століття // Державні бібліотеки: сучасні проблеми і перспективи. – К., 1993. – С. 71-75. (Шифр видання XVI> 6110)

Систематический каталог библиотеки при Херсонской Уездной земской управе : за гг. 1906, 1907-1912 , 1910, 1911, 1912-1913 . - Херсон, 1914. (Шифр видання 9605)

Соколов В. Ю. Бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / В. Ю. Соколов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 2. – С. 21–37; № 3. – С. 34-49; (Шифр видання XVIII 36523)

Чарнолуский В.И. Земство и внешкольное образование / В.И. Чарнолуский // Юбилейный земский сборник. 1864-1914 / под. ред. Б.Б. Веселовского и З.Г. Френкеля. – Спб.: Т-во О.Н. Поповой, 1914. – ХХ, 467 с. (Шифр видання XIX 1034)

Шандра, B. C. Народні бібліотеки [Текст] / B. C. Шандра // Енциклопедія історії України. – К., 2010. – Т. 7. – С. 194. (Шифр видання V> 20883)

Ваш запит вимагає глибоких розвідок, що неможливо виконати в рамках Віртуальної Довідкової Служби. Радимо для роботи звернутися до відділу краєзнавства "Одессика" ОННБ і отримати консультацію у кваліфікованих фахівців. Електронна адреса відділу odessica@ukr.net, телефон +38 (048) 723-11-85.

Одеська національна наукова (ОННБ) здійснює електронну доставку копій першоджерел з фондів бібліотеки: статті з журналів, збірників та фрагменти з книжок (до 30 сторінок).

Про Порядок та умови виконання замовлення можна ознайомитися на сайті нашої бібліотеки

http://www.odnb.odessa.ua/view_post.php?id=1335

Ксерокопиювання, сканування відноситься до Додаткових послуги бібліотеки (платних послуг ОННБ), з якими Ви можете ознайомитися за посиланням: http://www.odnb.odessa.ua/subscribe.php

Розділ - Фото-, цифрове фото-, кіно-, теле-, відеозйомка з документів бібліотеки.

З повагою працівники ВДС.

Номер запроса: 3222018-02-23 09:39:38Пользователь: Тетяна

Текст запроса:

Допоможіть підібрати літературу до дели "Електронні довідкові видання". Дякую

Текст ответа:

Доброго дня, Тетяна!

За Вашим запитом ми знайшли наступну літературу: 

Боряк Г. В. Відкриті енциклопедичні гуманітарні ресурси в Інтернеті: Сучасний стан і проблеми функціонування / Г. В. Боряк, Г. В. Папакін // Спеціальні історичні дисципліни. — Вип. 21: Електронні інформаційні ресурси. — Київ, 2013. — С. 73—89. (Шифр видання XVIII 36836)

Гарагуля С. Моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках // Бібл. вісн. – 2015. –№ 6. – С. 16-21. (Шифр видання XVIII 30690)

Гавриленко А. Н. Справочный электронный ресурс. Летопись ОНУ : даты, факты, события : история университета в информационном пространстве // Вісн. ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2015. – Т. 20, – вип. 2. – С. 143-148. (Шифр видання XVIII 41122)

Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань : посібник / НАН України. Ін-т енциклопед. дослідж.; Відп. ред. М. Г. Железняк; Редкол. Т. І. Березюк, Л. В. Журило, О. С. Іщенко.– Київ : Академперіодика, 2015.– 252 с. – На укр. яз. (Шифр видання XVI> 9966)

Теремко В. І. Стратегічні випробування електронною книжністю / В. І. Теремко // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 4. — С. 38—47. (Шифр видання XVIII 31970)

Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки й перспективи : наук. зб. / НАН України, Ін. енциклопед. дослідж. – Київ, 2015. – 252 с. (Шифр видання ХVІ > 9967)

Електронні енциклопедії: тенденції, технології, досягнення. Електронні видання в епоху сучасних цифрових технологій // Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки й перспективи: науковий збірник / НАН України; Інститут енциклопедичних досліджень. – К., 2015. – С. 186-214. (Шифр видання ХVІ > 9967)

Черниш Н. І. До питання про сучасну типологію енциклопедій / Н. І. Черниш // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 4. — С. 3—8. (Шифр видання XVIII 31970)

Наведено відомості про наповнення інтернет-мережі українськими електронними енциклопедичними виданнями - як онлайновими, так і цифровими копіями та електронними версіями друкованих праць. Запропоновано класифікацію електронних енциклопедичних ресурсів, яка об'єднує загальні критерії типологічного поділу енциклопедій і особливості електронної форми. Проаналізовано тематико-типологічні характеристики Відомими українських енциклопедій і сформульовані пропозиції щодо вдосконалення їх структури, поліпшення контенту, більш широкого використання мультимедіа.

Черниш Н. Українські електронні енциклопедії як складова національного інформаційного простору / Наталія Черниш // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 2.— С. 29-34. (Шифр видання XVIII 31970)

Номер запроса: 3212018-02-19 17:55:35Пользователь: Екатерина

Текст запроса:

Здравствуйте уважаемые работники библиотеки, хотела бы попросить вашей помощи в подборе литературы для научной статьи на тему: "Концептуальні готелі: науково-практичні основи функціонування". Заранее благодарю!

Текст ответа:

Добрый день, Екатерина!

По Вашей теме в фондах нашей библиотеки мы нашли следующие издания:

Герасименко В. Тенденции развития мирового туристического рынка / В. Герасименко, С. Галасюк // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – 2007. – Вип. 12(46). – С. 3–14. (Шифр видання XVIII 35979)

Гусєва О. Міжнародний досвід створення готельних підприємств малої місткості / О. Гусєва // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2011. – Спецвип. 33. – Ч. 3. – С. 69–74. (Шифр видання XVIII 35923)

Гусєва О. Проблеми функціонування малих готелів в Україні / О. Гусєва // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 5(83). – С. 216–226. (Шифр видання XVIII 35979)

Мартышенко Н. Анализ концепций нестандартных средств размещения в мировой туристской практике / Н. Мартышенко, А. Локша // Вестник национальной академии туризма. – 2013. – № 1. – С. 22–25. (Шифр видання XVIII 34480)

Поняття і зміст організаційно-економічного забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості / [В. Семенов, С. Галасюк, О. Шикіна] // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10(172). – С. 202–212. (Шифр видання XVIII 34363)

Шикіна О. Організаційно-економічне забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості: автореф. дис. … канд. екон. наук / О. Шикіна. – О.: Одеський національний економічний університет, 2015. – 22 с. (Шифр видання А 209427)

Горский А. 25 самых необычных отелей мира [Електронний ресурс] / Александр Горский // Публикации. Вокруг Света. - Режим доступу: http://www.vokrugsveta.ru/article/205234/

Лазарев П. Незвичні готелі України: ніч в печері чи на баржі? [Електронний ресурс] / Петро Лазарев // Путівник по Україні від I Go to World. – Режим доступу: http://ua.igotoworld.com/ru/article/499_samyeneobychnye-oteli-ukrainy.htm

Мартинюк О. Чотири найцікавіші міні-готелі України, заради яких хочеться відправитися в подорож по рідній країні [Електронний ресурс] / Оленка Мартинюк // Українські готелі, де варто побувати. - Режим доступу: http://elle.ua/stil-zhizni/puteshestviya/neobyichnyie-oteli-ukrainyi/

Бейлах, О. Д. Експериментальні розробки в галузі дизайну житлового середовища / О. Д. Бейлах // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. - 2009. - № 6. - С. 8-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2009_6_2

Недвижимость на воде: новые горизонты // журнал «Architecture & Design» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.djournal.com.ua/?p=2081 

Boutique hotels: the history of becoming popular [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.designstory.ru/news/view/1125

Рекомендуем статьи, которых нет в наших фондах:

Джанджугазова Е. Концептуальные отели как средство сохранения культурно-исторического наследия / Е. Джанджугазова, И. Степанов // Сучасні проблеми сервісу та туризму. – 2008. – № 4. – С. 68–72.

Степанов І. Концептуальні готелі: науково-практичні основи функціонування / І. Степанов // Сучасні проблеми сервісу та туризму – 2010. – № 5. – С. 38–39. 
Литовка А. Класифікація інноваційної діяльності туристичного підприємства / А. Литовка, О. Шикіна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 14. – С. 416–420. 

Можливості розвитку хостелів в Україні / [І. Єгупова, І. Давиденко, Л. Бортник] // Актуальні проблеми розвитку економіки в контексті глобальних викликів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-річчю факультету міжнародної економіки (19–20 вересня 2013 року). – О., 2013. – С. 266–269.

Шикіна О. В. Теоретичні основи діяльності концептуальних готелів та їх класифікація / О. В. Шикіна, Г. І. Фадєєва // Східна Європа: екноміка, бізнес та управління. – 2017. – №6 (11). – С. 207-214.

Виноградова, Д. С. Концептуальні підходи до створення та функціонування підводних готелів / Д. С. Виноградова, О. Г. Розметова // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 жовтня 2013 р. – К.: НУХТ, 2013. – С. 246-248.

 

 

Номер запроса: 3172018-02-16 19:58:24Пользователь: Татьяна

Текст запроса:

Уважаемые сотрудники библитеки, Не могли бы вы помочь с подбором литературы, необходимой для написания работы на тему:"Складові основних видів транспорту як інфраструктури рекреації: сутність, поняття, структура, класифікація". Заранее благодарю

Текст ответа:

Доброго дня, Татьяна!

За Вашою темою ми знайшли наступну літературу:

Бондар Н. М. Управління розвитком транспортної інфраструктури України на засадах державно-приватного партнерства : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03 / Наталія Миколаївна Бондар, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну.– Київ : [Б.в.], 2015.– 41 с.– На укр. яз. (Шифр видання A 211520)

Бондар Н. М. Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державно-приватного партнерства : монографія / Наталія Миколаївна Бондар, Нац. транспортний ун-т.– К. : НТУ, 2014.– 333 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 294-322 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 95542)

Садловська І. П. Стратегічне управління національною транспортною інфраструктурою України : монографія / І. П. Садловська.– К. : Сердюк В. Л., 2011.– 355 с.– Бібліогр.: с. 335-355 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 89639)

Садловська І. П. Управління розвитком транспортної інфраструктури України : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Ірина Петрівна Садловська, Держ. екон.-технол. ун-т транспорту.– К. : [Б.в.], 2013.– 40 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 199263)

Мікловда В.П., Шевчук Я.В. Сучасний стан та рівень розвитку автономії інфраструктури України // Нац. вісник Ужгород. ун-ту. - 2011. - Вип. 32. - С. 6-13. (Шифр видання XVIII 35923)

Степанова К.В. Проблеми розвитку інфраструктури морських транспортних перевезень в Україні // Наук. вісн. / Од. держ. екон. у-т. - Одеса. - 2010. - № 2. - С. 19-24. (Шифр видання XVIII 35979)

Пушкар Б.Т. Територіальна організація рекреаційного господарства регіону (на матеріалах Тернопільської області) : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02 / Богдан Тарасович Пушкар, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.– Львів : [Б.в.], 2014.– 20 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 200593)

Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Мін-во освіти України, Луцький індустріальний інститут, Спілка економістів України, Волинське обласне управління. - Луцьк : "Надстир'я". -

2006 - Вип.12. - № 3 : Серія: "Зайнятість та соціальна інфраструктура" : збірка статей. - Луцьк : "Надстир'я", 2006. - 184 с.

2002. - Вип.8. - № 3 : Серія "Зайнятість, праця та соціальна інфраструктура". - Луцьк : "Надстир'я", 2002. - 181 с. (Шифр видання XVIII 34370)

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України, Інститут регіональних досліджень. - Львів. - 2002, Вип.6(37) : Транскордонне співробітництво, ринкова інфраструктура та фінансово-інвестиційна діяльність / ред. М. Долішній. - Львів : [б.в.], 2002. - 667 с.: рис., табл. (Шифр видання XVIII 34291)

Анопрієнко В. О. Рекреаційна інфраструктура як основна складова рекреаційного простору регіону / В. О. Анопрієнко // Ефективна економіка / Дніпров. держ. аграрно-економ. Ун-т. - 2012 - № 10. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1469

Новикова В. І.Складові основних видів транспорту як інфраструктури рекреації: сутність поняття, структура, класифікація / В. І. Новикова // Географія та туризм. - 2011. - Вип. 12. - С. 23-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_12_5

 

Номер запроса: 3152018-02-13 17:26:20Пользователь: Анна

Текст запроса:

Уважаемые сотрудники библиотеки, могли бы вы мне порекомендовать учебную литературу для написания научной статьи на тему: "Ландшафто-рекреаційні ресурси екотуризму Українських Карпат". Заранее большое спасибо!

Текст ответа:

Доброго дня, Анна!

За Вашою темою ми знайшли наступну літературу:

Гетьман, Володимир Іванович. Ландшафтно-рекреаційні ресурси екотуризму Українських Карпат : автореф. дис ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Володимир Іванович Гетьман; В.о. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.– К. : [Б.в.], 2010.– 22 с.– На укр. яз. (Шифр видання A 168177)

Соцкова Л.М. Природно-ресурсный потенциал Украины. – Симферополь : ЧП «Предприятие Феникс», 2008. – 146 с. (Шифр видання VIII>36859)

Вишневська О.О., Парфіненко А.Ю., Сідоров В.І., Туристичне країнознавство. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 594 с.; іл. (Шифр видання IV>3686)

Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (10-12 жовтня 2007 р., м. Рахів) / В.о. Ужгород. нац. ун-т, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника; Відп. ред. Ф. Д. Гамор.– Рахів : [Б.в.], 2007.– 406 с. – На укр., англ. яз. (Шифр видання III> 72288)

Антал А.Ю., Бучко Ж.І. Екотуризм у Закарпатській області: тенденції, проблеми, перспективи // // «Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах» : матер. наук.-практ. конф. (м. Рахів, 10-12 жовтня 2007 року) / Ред. кол. : Гамор Ф.Д. та ін. – Рахів, 2007. – С. 11-15. (Шифр видання ІІІ>72288)

Бундзяк Й.Й. Особливості розвитку екотуризму на природоохоронних територіях (на прикладі Карпатського біосферного заповідника) // // «Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах» : матер. наук.-практ. конф. (м. Рахів, 10-12 жовтня 2007 року) / Ред. кол. : Гамор Ф.Д. та ін. – Рахів, 2007. – С. 32-35. (Шифр видання ІІІ>72288)

Гамор А.Ф., Зиман С.М. Рекреаційне навантаження і проблеми збереження «гарячих точок» рідкісних видів на території Карпатського біосферного заповідника // // «Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах» : матер. наук.-практ. конф. (м. Рахів, 10-12 жовтня 2007 року) / Ред. кол. : Гамор Ф.Д. та ін. – Рахів, 2007. – С. 45-49. (ІІІ>72288)

Годованець Б.Й. Вплив екотуризму на збереження орнітофауни українських Карпат // «Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах» : матер. наук.-практ. конф. (м. Рахів, 10-12 жовтня 2007 року) / Ред. кол. : Гамор Ф.Д. та ін. – Рахів, 2007. – С. 72-76. (ІІІ>72288)

 

Номер запроса: 3142018-02-13 13:26:45Пользователь: Іванна

Текст запроса:

Пишу диплом на тему "Тероризм в Європі в 1970-1980-ті рр." , чи володіє фонд інформацією по даній темі? Дякую

Текст ответа:

Доброго дня, Іванна!

За Вашою темою ми знайшли у фондах нашої бібліотеки наступну літературу :

Антипенко В. Ф. Міжнародна кримінологія: досвід дослідження тероризму : монографія / Володимир Федорович Антипенко.– Одеса : Фенікс, 2011.– 317, [2] с.– Бібліогр.: с. 304-308 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 86647)

Вакулич В. Світ перед викликами тероризму : Монографія / Володимир Вакулич; За заг. ред. Борис Іванович Канцелярук.– Кіровоград : [Б.в.], 2005.– 268 с. – На укр. яз. (Шифр видання III> 72046)

Веселицкий А.А. Убийцы : стратегия дистабилизации и тактика террора на Аппенинах. - М. : Политиздат, 1985. - 272 с. (Шифр видання III> 24592)

Витюк В.В., Эфиров С.А. «Левый терроризм на Западе» : история и современность / отв.ред. Г.В. Осипов. - М. : Наука, 1987. - 315 с. III>29780

Гупта, Діпак К. Тероризм та політичне насильство: як їх розуміти = Understanding Terrorism and Political Violence : зародження, зростання, трансформація та занепад політ. рухів : пер. с англ. / Діпак К. Гупта; Пер. Надія Гайдукевич; Відп. за вип. Валентина Кирилова; Переднє слово Марта Креншоу.– К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2010.– 397,[1] с. Бібліогр.: с. 352-393 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 85465)

Журавльов В. П. Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби : Посібник / Вадим Петрович Журавльов, Богдан Васильович Романюк, Валентин Васильович Коваленко, О. Ф. Бантишев, Р. А. Калюжний; Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України; За ред. Я. Ю. Кондратьєв, Б. В. Романюк.– К. : Нац. акад. внутрішніх справ України, 2003.– 452 с. – На укр. яз. (Шифр видання III> 59527)

Зафесов Г.Р. Тень над Аппенинами. Терроризм в Италии “Красных бригад”. - М. : Сов. Россия, 1982. - 103 с. (Шифр видання III>12756)

Агаіхаджек Паша Давуд. Міжнародний тероризм і його вплив на світову політику : Автореф. дис ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Агаіхаджек Паша Давуд; Одес. нац. юрид. акад..– Одеса : [Б.в.], 2006.– 19 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 137934)

Гуцман М. Я. Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму : автореф. дис ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Марія Ярославівна Гуцман; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.– К. : [Б.в.], 2008.– 20 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 175358)

Логвиненко С. В. Антицивілізаційний зміст і антистабілізаційний сенс явища тероризму: теоретико-порівняльний аналіз : автореф. дис ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Сергій Володимирович Логвиненко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.– К. : [Б.в.], 2011.– 16 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 174694)

Сердюк К. О. Культурно-історичні передумови сучасного тероризму / Катерина Олександрівна Сердюк.– Київ : [Б.в.], 2015.– 18 с. – На укр. яз.

Соколюк С. М. Дії військово-морських сил у боротьбі з тероризмом на морі (70-ті роки XX ст. - початок XXI ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 20.02.22 / Сергій Михайлович Соколюк, Нац. акад. оборони України.– К. : [Б.в.], 2009.– 20 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 189830)

Солодовнікова Х. К. Соціально-психологічні основи аналізу історичного розвитку тероризму : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Христина Кшиштофівна Солодовнікова, Нац. акад. пед. наук України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка.– К. : [Б.в.], 2015.– 20 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 207936)

Тимінська К. О. Тероризм у світовій політиці : автореф. дис ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Катерина Олексіївна Тимінська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин.– К. : [Б.в.], 2010.– 16 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 163664)

За Вашою темою є набагато більше інформації, звертайтесь до фахівців Довідково-інформаційного відділу нашої бібліотеки. Рекомендуемо самостійний пошук у електронному та предметному каталозі ОННБ, також звертайтесь за допомогою до фахівців Залу використання каталогів та картотек нашої бібліотеки.

Номер запроса: 3132018-02-12 10:40:41Пользователь: Наталія Дремлюк

Текст запроса:

Здрастуйте, шановні працівники бібліотеки! Скажіть, будь ласка, чи є у Ваших фондах дана платівка і чи можна її оцифрувати. Дякую. Виниловый сольный диск: ЮРИЙ ГУЛЯЕВ, фирма "Мелодия" 1970 год. 33об. (моно) Код: 33Д 00028529-30 1 – Годы (И. Шамо — Л. Смирнов); 2 – Здравствуй, город мой родной (И. Шамо — А. Вратарев); 3 – Только теперь (Ю. Гуляев — М. Лисянский) З повагою, Наталія *Запит отримано через Фейсбук-сторінку ОННБ 10.02.2018 23:53

Текст ответа:

Доброго дня, Наталія!

На жаль у фондах нашої бібліотеки немає вінілового сольного диску "ЮРИЙ ГУЛЯЕВ, фирма "Мелодия", 1970"

Номер запроса: 3122018-01-29 10:55:20Пользователь: Вікторія

Текст запроса:

Підкажіть будь ласка, пишу кандидатську дисертацію на тему "Міське управління Одеси і Харкова в 19 столітті" , має фонд інформацією по моїй темі?Дякую

Текст ответа:

Доброго дня, Вікторія!

За вашим запитом у фондах нашої бібліотеки є багато літератури. Ми рекомендуємо для початку ознайомитись зі списком, що ми Вам підготували:

ОДЕСА

Городское управление старой Одессы : столетие Одессы: очерк / Гл. ред. А. А. Таубеншлак.– Одесса : Optimum, 2008.– 231 с. – На рус. яз.
(Шифр видання V> 23219)

Тиганій К. А. Правові засади формування інституту міського самоврядування в Російській імперії у другій половині XIX ст. (на матеріалі міста Одеси) : моногрфія / Костянтин Андрійович Тиганій, Нац. ун-т "Одеська юридична академія".– Одеса : Юридична література, 2011.– 368 с. – Бібліогр.: с. 139-157 . – На укр. яз. (Шифр видання V> 25865)

Стременовский С. Н. Местное самоуправление г. Одессы в середине ХІХ столетия : Историко-правовое исследование / Сергей Николаевич Стременовский; Одес. нац. юрид. акад..– Одеса : Юридична література, 2002.– 160 с.– Библиогр.: с. 148-157 . – На рус. яз. (Шифр видання III> 57982)

Городское общественное упрапвление в Одессе. - Одесса, 1893 ( Шифр видання XIX 284)

Журналы заседаний и приговоры Одесской общей думы. - Одесса, 1864-1876, 1888, 1890-1900 (Шифр видання XIX 78)

Доклад комиссии, образованной Одесскою Городскою Общею Думою, для рассмотрения росписи о доходах и расходах города Одессы на 1871 год / Одесская Городская Общая Дума.– Одесса : [Б.и.], 1870.– 34 с. В надзагл. на обл.: Доклад № 16 . – На рус. яз.  (Шифр видання III> 99046)

Инструкция для Одесской городской управы. Утвержденная городскою думою 13 сентября 1878 г.. 18 февраля 1894 г. - Одесса, 1878, 1892, 1894 (Шифр видання XIX 103)

Инструкция Одесской городской думы. - Одесса, 1890 (Шифр видання XIX 108)

Материалы по делу освидетельствования Одесской Городской Управы всех устройств и сооружений Одесского Электрического Трамвая / Сост. Д. Г. Анагности.– Одесса : "Славянская" тип. Н. Хрисогелосъ, 1914 . – На рус. яз. (Шифр видання XIX 983)

Ч. 1 : .– 1914.– 284 с. – На рус. яз.

Обзор деятельносты бывшего Одесского городского головы Н.А. Новосельского. - Одесса, 1880 (Шифр видання XIX 146)

Обьяснительная записка к отчету Одесской городской управы. - Одесса, 1877, 1886, 1887 (Шифр видання XIX 886)

Отчет Одесской городской управы о движении городских сумм в 1876 г. с приложением сравнительной таблицы о доходах и расходах г. Одессы с 1873 по 1877 гг. / Одес. гор. управа.– Одесса : Тип. Л. Нитче, 1877.– 70 с.– На укр. яз. (Шифр видання XIX 169)

Рекомендуемо самостійний пошук у Предметному каталозі ОННБ в розділі Одеса. Міська управа. Видання за період 1860, 1863-78, 1880, 83, 88, 1890-1901 роки.

Рекомендуємо звернутися до відділу краєзнавства “Одесика” де у систематичній частині Зведеного краєзнавчого каталогу є цілий розділ “Управління містом і краєм”.

ХАРЬКІВ

Таукешева Т. Д. Бюджет города Харькова. История и современность / Татьяна Дмитриевна Таукешева, Ольга Григорьевна Внучко, Светлана Владимировна Трамбовкина, Марина Григорьевна Оськина, Нина Владимировна Певная; Харьк. гор. совет; Под ред. Татьяна Дмитриевна Таукешева.– Харьков : Золотые страницы, 2005.– 116 с. – На рус. яз. (Шифр видання III> 73269 )

История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905) : Историческая монография: В 2-х тт.– Репринт. изд.– Харьков : Фолио, 2004 . – На рус. яз. (Шифр видання V> 20752 )
Т. 2 : XIX - начало XX века / Дмитрий Иванович Багалей, Дмитрий Петрович Миллер.– 2004.– 982 с. – На рус. яз.

Антонов А.Л. История Харьковского городского самоуправления. 1654 - 1917 / Андрей Леонидович Антонов, Андрей Федорович Парамонов, Владимир Леонтиевич Маслийчук; Харьк. обл. обществ. об-ние "Сокол2000".– Харьков : Регион-Информ, 2004.– 191 с. – На рус. яз. (Шифр видання V> 20038)

Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918) : Библиографический указатель.– Харьков : ХГНБ им. В. Г. Короленко . – На рус. яз. (Шифр видання XVI> 6729)

Книга: Вып. 1: Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918). Вып. 1: 1880 - 1886

Книга: Вып. 2: Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918). Вып. 2: 1888-1890

Книга: Вып. 3: Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918). Вып. 3: 1891-1893

Книга: Вып. 5: Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918). Вып. 5: 1897-1899

Книга: Ч. 4: Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918). Ч. 4: 1894-1896

Харків : Збірник архівних документів і матеріалів / Держ. архів Харків. обл.; Упоряд. Людмила Михайлівна Момот, Ольга Сергіївна Гнезділо; Редкол. Лариса Полікарпівна Добреля, Б. П. Зайцев.– Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутріш. справ, 2004.– 320 с. : іл.– ("Старовинні міста Харківщини") – На укр. яз. (Шифр видання V> 19362)

Харьков и губерния на страницах газеты “Харьковские губернские ведомости” 1838-1917 гг. / Харьк. Гос. Науч. Б-ка. - Харьков. (Шифр видання XVI> 5883)

Вып. 2 : (1892-1896 гг.). - 1994. - 146 с.

Вып. 3 : (1897-1901 гг.) / Отв. За вып. В.А. Яроших. - 1994. - 203 с.

Вып. 4 : (1903-1907 гг.) / Отв. За вып. О.А. Будецкая. - 192 с.

Вып. 5 : (1909-1912 гг.). - 1995. - 151 с.

Михайлик А. Ф. Харькову 300 лет. [1656-1956]. Краткий ист.-экон. очерк / Алексей Федосеевич Михайлик. - Харьков : Обл. изд., 1958. - 159 с. (Шифр видання V 31767)

Штраймиш Р.И. 300 лет Харькову : краткий указатель литературы / Р.И. Штраймиш. - Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1955. - 22 с. (Шифр видання XVI 19766)

З повагою Віртуальна довідкова служба.

Номер запроса: 3112018-01-24 11:24:01Пользователь: Афанасьева Екатерина

Текст запроса:

Здравствуйте! Есть ли в наличии Журнал "Образотворче мистецтво" №3, 2017г. и "Артания" № 3-4, 2012г.?

Текст ответа:

Доброго дня, Екатерина!

До фонду нашої бібліотеки ще не надійшов номер журналу "Образотворче мистецтво" №3, 2017 р. (Шифр видання XVIII 12402);

Журнал "Артания", № 3-4 за 2012 р. є в наявності у фондах нашої бібліотеки. (Шифр видання 32045)