Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 312

Попередня < 1 2 3 4 5> НаступнаОстання

Номер запроса: 3132018-02-12 10:40:41Пользователь: Наталія Дремлюк

Текст запроса:

Здрастуйте, шановні працівники бібліотеки! Скажіть, будь ласка, чи є у Ваших фондах дана платівка і чи можна її оцифрувати. Дякую. Виниловый сольный диск: ЮРИЙ ГУЛЯЕВ, фирма "Мелодия" 1970 год. 33об. (моно) Код: 33Д 00028529-30 1 – Годы (И. Шамо — Л. Смирнов); 2 – Здравствуй, город мой родной (И. Шамо — А. Вратарев); 3 – Только теперь (Ю. Гуляев — М. Лисянский) З повагою, Наталія *Запит отримано через Фейсбук-сторінку ОННБ 10.02.2018 23:53

Текст ответа:

Доброго дня, Наталія!

На жаль у фондах нашої бібліотеки немає вінілового сольного диску "ЮРИЙ ГУЛЯЕВ, фирма "Мелодия", 1970"

Номер запроса: 3122018-01-29 10:55:20Пользователь: Вікторія

Текст запроса:

Підкажіть будь ласка, пишу кандидатську дисертацію на тему "Міське управління Одеси і Харкова в 19 столітті" , має фонд інформацією по моїй темі?Дякую

Текст ответа:

Доброго дня, Вікторія!

За вашим запитом у фондах нашої бібліотеки є багато літератури. Ми рекомендуємо для початку ознайомитись зі списком, що ми Вам підготували:

ОДЕСА

Городское управление старой Одессы : столетие Одессы: очерк / Гл. ред. А. А. Таубеншлак.– Одесса : Optimum, 2008.– 231 с. – На рус. яз.
(Шифр видання V> 23219)

Тиганій К. А. Правові засади формування інституту міського самоврядування в Російській імперії у другій половині XIX ст. (на матеріалі міста Одеси) : моногрфія / Костянтин Андрійович Тиганій, Нац. ун-т "Одеська юридична академія".– Одеса : Юридична література, 2011.– 368 с. – Бібліогр.: с. 139-157 . – На укр. яз. (Шифр видання V> 25865)

Стременовский С. Н. Местное самоуправление г. Одессы в середине ХІХ столетия : Историко-правовое исследование / Сергей Николаевич Стременовский; Одес. нац. юрид. акад..– Одеса : Юридична література, 2002.– 160 с.– Библиогр.: с. 148-157 . – На рус. яз. (Шифр видання III> 57982)

Городское общественное упрапвление в Одессе. - Одесса, 1893 ( Шифр видання XIX 284)

Журналы заседаний и приговоры Одесской общей думы. - Одесса, 1864-1876, 1888, 1890-1900 (Шифр видання XIX 78)

Доклад комиссии, образованной Одесскою Городскою Общею Думою, для рассмотрения росписи о доходах и расходах города Одессы на 1871 год / Одесская Городская Общая Дума.– Одесса : [Б.и.], 1870.– 34 с. В надзагл. на обл.: Доклад № 16 . – На рус. яз.  (Шифр видання III> 99046)

Инструкция для Одесской городской управы. Утвержденная городскою думою 13 сентября 1878 г.. 18 февраля 1894 г. - Одесса, 1878, 1892, 1894 (Шифр видання XIX 103)

Инструкция Одесской городской думы. - Одесса, 1890 (Шифр видання XIX 108)

Материалы по делу освидетельствования Одесской Городской Управы всех устройств и сооружений Одесского Электрического Трамвая / Сост. Д. Г. Анагности.– Одесса : "Славянская" тип. Н. Хрисогелосъ, 1914 . – На рус. яз. (Шифр видання XIX 983)

Ч. 1 : .– 1914.– 284 с. – На рус. яз.

Обзор деятельносты бывшего Одесского городского головы Н.А. Новосельского. - Одесса, 1880 (Шифр видання XIX 146)

Обьяснительная записка к отчету Одесской городской управы. - Одесса, 1877, 1886, 1887 (Шифр видання XIX 886)

Отчет Одесской городской управы о движении городских сумм в 1876 г. с приложением сравнительной таблицы о доходах и расходах г. Одессы с 1873 по 1877 гг. / Одес. гор. управа.– Одесса : Тип. Л. Нитче, 1877.– 70 с.– На укр. яз. (Шифр видання XIX 169)

Рекомендуемо самостійний пошук у Предметному каталозі ОННБ в розділі Одеса. Міська управа. Видання за період 1860, 1863-78, 1880, 83, 88, 1890-1901 роки.

Рекомендуємо звернутися до відділу краєзнавства “Одесика” де у систематичній частині Зведеного краєзнавчого каталогу є цілий розділ “Управління містом і краєм”.

ХАРЬКІВ

Таукешева Т. Д. Бюджет города Харькова. История и современность / Татьяна Дмитриевна Таукешева, Ольга Григорьевна Внучко, Светлана Владимировна Трамбовкина, Марина Григорьевна Оськина, Нина Владимировна Певная; Харьк. гор. совет; Под ред. Татьяна Дмитриевна Таукешева.– Харьков : Золотые страницы, 2005.– 116 с. – На рус. яз. (Шифр видання III> 73269 )

История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905) : Историческая монография: В 2-х тт.– Репринт. изд.– Харьков : Фолио, 2004 . – На рус. яз. (Шифр видання V> 20752 )
Т. 2 : XIX - начало XX века / Дмитрий Иванович Багалей, Дмитрий Петрович Миллер.– 2004.– 982 с. – На рус. яз.

Антонов А.Л. История Харьковского городского самоуправления. 1654 - 1917 / Андрей Леонидович Антонов, Андрей Федорович Парамонов, Владимир Леонтиевич Маслийчук; Харьк. обл. обществ. об-ние "Сокол2000".– Харьков : Регион-Информ, 2004.– 191 с. – На рус. яз. (Шифр видання V> 20038)

Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918) : Библиографический указатель.– Харьков : ХГНБ им. В. Г. Короленко . – На рус. яз. (Шифр видання XVI> 6729)

Книга: Вып. 1: Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918). Вып. 1: 1880 - 1886

Книга: Вып. 2: Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918). Вып. 2: 1888-1890

Книга: Вып. 3: Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918). Вып. 3: 1891-1893

Книга: Вып. 5: Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918). Вып. 5: 1897-1899

Книга: Ч. 4: Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край", (1880-1918). Ч. 4: 1894-1896

Харків : Збірник архівних документів і матеріалів / Держ. архів Харків. обл.; Упоряд. Людмила Михайлівна Момот, Ольга Сергіївна Гнезділо; Редкол. Лариса Полікарпівна Добреля, Б. П. Зайцев.– Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутріш. справ, 2004.– 320 с. : іл.– ("Старовинні міста Харківщини") – На укр. яз. (Шифр видання V> 19362)

Харьков и губерния на страницах газеты “Харьковские губернские ведомости” 1838-1917 гг. / Харьк. Гос. Науч. Б-ка. - Харьков. (Шифр видання XVI> 5883)

Вып. 2 : (1892-1896 гг.). - 1994. - 146 с.

Вып. 3 : (1897-1901 гг.) / Отв. За вып. В.А. Яроших. - 1994. - 203 с.

Вып. 4 : (1903-1907 гг.) / Отв. За вып. О.А. Будецкая. - 192 с.

Вып. 5 : (1909-1912 гг.). - 1995. - 151 с.

Михайлик А. Ф. Харькову 300 лет. [1656-1956]. Краткий ист.-экон. очерк / Алексей Федосеевич Михайлик. - Харьков : Обл. изд., 1958. - 159 с. (Шифр видання V 31767)

Штраймиш Р.И. 300 лет Харькову : краткий указатель литературы / Р.И. Штраймиш. - Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1955. - 22 с. (Шифр видання XVI 19766)

З повагою Віртуальна довідкова служба.

Номер запроса: 3112018-01-24 11:24:01Пользователь: Афанасьева Екатерина

Текст запроса:

Здравствуйте! Есть ли в наличии Журнал "Образотворче мистецтво" №3, 2017г. и "Артания" № 3-4, 2012г.?

Текст ответа:

Доброго дня, Екатерина!

До фонду нашої бібліотеки ще не надійшов номер журналу "Образотворче мистецтво" №3, 2017 р. (Шифр видання XVIII 12402);

Журнал "Артания", № 3-4 за 2012 р. є в наявності у фондах нашої бібліотеки. (Шифр видання 32045)

Номер запроса: 3102018-01-20 18:44:30Пользователь: Шустра Жанна

Текст запроса:

Доброго вечора, цікавить інформація про бібліографічну діяльність вашої бібліотеки в галузі науково- технічної сфери.

Текст ответа:

Доброго дня, Жанна!

Ознайомитись з тематикою бібліографічних покажчіків, які виходять в ОННБ можливо за посиланням на нашому сайті http://odnb.odessa.ua/view_cat.php?cat=39

Для вирішення проблеми інформаційно-бібліографічного забеспечення науки в Україні в цілому 1964 року наказом Міністерства культури були визначені інформаційні напрями роботи головних державних бібліотек країни. Ці напрями охоплювали всі галузі науки і культури. Відтоді почали створюватися єдині зведені координаційни плани підготовки і видання бібліографічних покажчіків. Наша бібліотека була визначена головною в інформаційномму розкритті літератури з природознавства та регіонального краєзнавства.

Рекомендуємо ознайомитись зі статтями фахівців нашої бібліотеки на цю тему на сайті за посиланням http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=645 :

Бур'ян Л.М. Внесок бібліотек Південного регіону в створення бібліографічної бази України // Скарбниця культури : зб. ст. – О., 2014. – Вип. IV : до 185-річчя ОННБ імені М. Горького. – С. 50-68 : іл.

Григорян А.В. Науково-методична діяльність ОННБ імені М. Горького за часів незалежності України // Бібліотека ХХІ століття у новому соціокультурному вимірі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 25-26 вересня 2014 р.) / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка. ім. М. Горького ; упоряд. С.Г. Гриценко ; ред. Н.Г. Майданюк. - Одеса, 2015. – С. 29-39.

Устюжаніна Г. В. Методичне забезпечення релігієзнавчого просвітництва в бібліотеках України : з досвіду роботи ОДНБ ім. М. Горького / Г. Устюжаніна // Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної : (за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105-ї річниці відділу бібліотекознавства) / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [укл. О. П. Куніч]. – Х. : Фоліо, 2012. – С. 99-106.

 

 

Номер запроса: 3092018-01-18 14:11:46Пользователь: Алексей

Текст запроса:

Здравствуйте, помогите, пожалуйста с литературой "Рекреационные комплексы Мира" для подготовкb к сдаче экзамена в ВУЗе.

Текст ответа:

Добрый день, Алексей!

По Вашей теме мы подобрали следующюю литературу:

Ковтуник І.І. Рекреаційні комплекси світу : навч.-метод. посіб. / Інна Іванівна Ковтуник, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка.– Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016.– 90 с. – Бібліогр.: с. 89-90 . – На укр. яз. (Шифр видання II> 39676)

Гончаренко Я.Є. Моделювання розвитку туристсько-рекреаційного комплексу на прикладі Одеського регіону : монографія / Яніслава Євгеніївна Гончаренко; Під заг. ред. Ірина Олександрівна Гродзинська.– Херсон : Грінь Д. С., 2014.– 286 с. – Бібліогр.: с. 270-286 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 94835)

Recreational Complexes of the World = Рекреаційні комплекси світу : summary of lectures : [for students of training direction 6.140103 "Tourism" of all forms of study] / V. Yermachenko, O. Zyma, N. Dekhtyar, M. Aldoshyna, Kharkiv National University of Economics; Ed.-in-Ch. L. Syedova.– Kharkiv : KhNUE, 2013.– 250 p. Bibliogr.: p. 235-242 . – На англ. яз. (Шифр видання IIIін 9651)

Шпак Л.О. Регулювання економічного розвитку туристично-рекреаційних комплексів регіонів України: методологія формування, теорія та практика : монографія / Любов Олександрівна Шпак, Акад. муніцип. упр..– Черкаси : СУЕМ, 2014.– 323 с.– Бібліогр.: с. 301-318 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 92575)

Калитюк В. А. Рекреаційно-туристичний комплекс в умовах ринку / В. А. Калитюк; Відп. ред. Віра Іванівна Куценко.– Львів : Рада по вивченню продуктивних сил України, 1999.– 161,[1] с.– Бібліогр.: с. 149-162 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 92280)

Робоча програма навчальної дисципліни "Рекреаційні комплекси світу" = Syllabus of the educational discipline "Recreational complexes of the world" : для студ. напряму підготовки 6.140103 "Туризм" усіх форм навч. / Харків. нац. економ. ун-т; Уклад. Володимир Єгорович Єрмаченко, Олександр Григорович Зима, Надія Анатоліївна Дехтяр.– Харків : ХНЕУ, 2013.– 39 с. Загол. на обкл. англ. мовою.– Бібліогр.: с. 36-38 . – На англ. яз. (Шифр видання B 51141)

Рекреаційні комплекси світу : завдання для практ. і семінар. занять та СРС, тести для студ. галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / Укоопспілка. Львів. комерц. акад.; Уклад. О. М. Музика; Відп. за вип. Ю. А. Дайновський.– Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2012.– 121 с. – Бібліогр.: с. 120-121 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 90245)

Матвієнко А.В. Еколого-економічні механізми управління територіальним рекреаційним комплексом в умовах глобалізаційних процесів : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Андрій Валерійович Матвієнко; Міжнар. ун-т бізнесу і права.– Херсон : [Б.в.], 2011.– 20 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 166282)

Лукьянова Л.Г. Рекреационные комплексы : Учебное пособие для студ. вузов / Людмила Григорьевна Лукьянова, Владимир Иванович Цыбух; Киев. ун-т туризма, экономики и права; Под общ. ред. Владимир Кириллович Федорченко.– К. : Вища школа, 2004.– 346 с. : ил. – Библиогр.: с.345-346 . – На рус. яз. (Шифр видання XVII> 3375)

 

Номер запроса: 3082018-01-17 13:58:39Пользователь: Оніпко Вячеслав

Текст запроса:

Доброго дня! Чи є у Відділі рідкісних видань та рукописів листи Олени Пчілки? Дякую.

Текст ответа:

Доброго дня, Вячеслав!

На Ваш запит про наявність листів Олени Пчілки у фондах Відділу рідкісних видань та рукописів повідомляємо, що у наших фондах її листів немає.

З повагою ВДС.

Номер запроса: 3072018-01-16 16:33:52Пользователь: СЕРГІЙ БЛАВАЦЬКИЙ

Текст запроса:

Христос народився! Доброго дня, шановні співробітники Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького, До Вас звертається за допомогою/консультацією н. с. НДІ пресознавства НАН України, канд. н. С. Блавацький. Чи можете Ви допомогти мені, БУДЬ ЛАСКА? Мене цікавить наукова та наукова-довідкова література про пресовидавничу діяльність, роботу французьких журналістів, редакторів та видавців в Одесі упродовж періоду "французького протекторату" над Одесою (1918-1919). Зокрема, чи могли би Ви порекомендувати літературу (окрім бібліографічного покажчика Рубінштейна), архівні джерела, де можна знайти просопографічні, біографічні відомості про таких одеських французів: Жан-Г. Дава (Jean-G. Dava (редактор журналів "Les Nations Opprimees" (Odessa, 1917) та газети "La Gazette d'Odessa" (Odessa, 1918-1919), Maurice Edelle (голов. ред. газети "La Gazette d'Odessa" (наступник Ж.-Г. Дава на цій посаді), Emille Lambiri (редактор газети "L’Independant” (Одеса, 1918–1919)"? Наперед дякую за Вашу оперативну відповідь та допомогу! З повагою,

Текст ответа:

Доброго дня, шановний Сергію Романовичу!

На жаль у фондах ОННБ немає франкомовних видань, які Вас зацікавили:

 1) "Les Nations Opprimees". - Odessa, 1917.

2) "La Gazette d'Odessa". -  Odessa, 1918-1919.

Відділ краезнавства «Одесика» выдпрацював свої картотеки, але цей факт не відображений. Відомостей про редакторів журналів та газет не знайдено.  Матеріалів в джерелах з фондів нашої бібліотеки ми не знайшли.

В наявності є тількі Ваші  статті у фахових периодичних виданнях за цією тематикою та література орієнтовно про цей період часу:

Блавацький С. Франкомовна преса в Україні (1917 — 1919 рр.) / С. Блавацький // Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. - 2016. - Вип. 6. - С. 19-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2016_6_4 ( Шифр видання XVIII 32227)

Блавацький С. Українська франкомовна періодика Європи доби національно-визвольних змагань: ідентифікація, систематизація, класифікація / С. Блавацький // Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. - 2013. - Вип. 3. - С. 88-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2013_3_9 (Шифр видання XVIII 32227)

Блавацкий С.Р. Украинская русофильская франкоязычная пресса Франции (1919-1921 гг.) / С. Р. Блавацкий // Вестник Московского университета. Сер. 10, Журналистика. - 2014. - № 2. - С. 88-96. - (История журналистики и литературы). - Библиогр. : с. 96 (11 назв.). - Библиогр. в сносках .

Шишко О. Г. Диктатура Муравйова в Одесі (період так званої одеської радянської республіки, 1918 р.) / О. Г. Шишко // Інтелігенція і влада. - 2012. - Вип. 24. - С. 218-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2012_24_25 (Шифр видання  XVIII 36375)

Цвілюк С.А. Одеса революційна. Хроніка подій в період громадянської війни та іноземної военої інтервенції (1918-лют. 1920 рр.). - Одеса : Маяк, 1972. - 252 с. (Шифр видання V 53669)

Цвилюк С. А. Защищая дело Октября : зарубежные интернационалисты в Одессе. 1917-1920 гг. / Семен Антонович Цвилюк.– Одесса : Маяк, 1987.– 270 с.– Библиогр.: с. 262-271 . – На рус. яз. (Шифр видання  V> 8694)

Дацків І. Б. Становлення українсько-французських дипломатичних відносин у добу Директорії УНР / І. Б. Дацків // Гілея. – 2010. – Вип. 34. – C. 46–57. (Шифр видання  XVIII 37796)

З повагою працівники ВДС.

Номер запроса: 3062018-01-02 20:41:46Пользователь: Олехнович Сергій Олександрович. м. Харків

Текст запроса:

Добрий день, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання дисертації на тему : "Теорія та практика функціонування кадетських корпусів, як закладів закритого типу у другій половині 19 ст. в першій половині 20 ст. " Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, Сергій Олександрович!

За Вашою темою ми знайшли наступну літературу у фондах нашої бібліотеки:

Военная энциклопедия. - Спб. : Товарищество И. Д. Сытина, 1911-1914 (Шифр издания XI 1715)

Одесский кадетский корпус // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В.Ф. Новицкого [и др.]. - Спб. ; [М.] : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1911-1915   (Шифр издания XI 1715)

Дерюгин М.Е. и др. Одесский кадетский корпус за первые семь лет его существования. - Одесса, 1906 (Шифр издания II 3683)

Дроздовский А. Открытки Одесского кадетского корпуса // Дерибасовская-Решильевская : Литературно-художественный, историко-краеведческий иллюстрированый альманах. - Одесса, 2011. - Т.46. - С.18-28. (Шифр издания XVIII 183407)

Исторический очерк военно-учебных заведений, подведомственнных Главному управлению. От основания в России военных школ до исхода первого двадцатилетия благополучного царствования Императора Александра Николаевича, 1700-1880 / сост. генерал-майор Лалаев. - Спб. : тип. М.М. Стасюлевича, 1880 (Шифр издания II 840)

Корпусов И. А. Кадетские заметки / Игорь Анатольевич Корпусов.– Одесса : Астропринт, 2015.– 158 с. – На рус. яз. (Шифр издания VII> 82855)

Цытович В.В. Одесский Великого князя Константина Константиновича кадетский корпус за первые семь лет его существования. - Одесса, 1906 (Шифр издания II 3683)

Решетов С. Одесский кадетский корпус : страницы истории. К 110-летию со дня основания // Вечерняя Одесса : газета. - 2009. - 19, 26 мая и 2 июня (3 части)  (Шифр издания XVIII 24292)

Савельев А.И. Первые кадетские смотры. 1734-1737 гг. // Русская старина, 1890. - Т. 66. - №5. - С. 351-352 (Шифр издания XVIII 549)

Скрябін О. Л. Підготовка вихованців у військових гімназіях та кадетських корпусах на теренах України (1865 - 1917 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 20.02.22 / Олександр Леонідович Скрябін, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського.– К. : [Б.в.], 2014.– 16 с. – Бібліогр.: C. 12-14. – На укр. яз. (Шифр издания A 202183)

Щеглов А. Ю. Організація навчально-виховного процесу та повсякденне життя вихованців Кадетського корпусу у Львові (1921-1939 рр.) / А. Ю. Щеглов // Військово-науковий вісник. - 2016. - Вип. 25. - С. 198-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2016_25_17  (Шифр издания XVIII 34452)

 

 

Номер запроса: 3052017-12-26 10:13:24Пользователь: Ольга Лабуда

Текст запроса:

Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати джерела для написання дипломної роботи на тему: "Конференція директорів національних бібліотек: історія та сучасний стан". Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, Ольго!

За темою Вашого запиту ми підготували наступну літературу з фондів ОННБ:

Александрова О. Національна Парламентська бібліотека України // Вісник Книжкової палати. - 1997. - № 1. - С.12-15. (Шифр видання XVIII 31970)

Вілегжаніна Т. Національна Парламентська бібліотека України: шляхами розвітку // Бібліотечна планета - 2006. - № 2. - С.4-7. (Шифр видання XVIII 33197)

Ніколаенко Н. Інноваційна орієнтованість керівника - запорука успішної діяльності бібліотеки // Бібліотечний форум Україні. - 2010. - № 3 (29). - С.5-19. (Шифр видання XVIII 36183)

Ярошенко Т.О., Бугасова Т.В. Бібліотека национального університету «Києво-Могилянська академія» // Бібліотечний віснік.-1995. - № 6. - С.31. (Шифр видання XVIII 30690)

Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в 1918—1988 рр.: основні етапи розвитку // Бібліотечний вісник. - 1998. - № 5. (Шифр видання XVIII 30690)

Дубровіна Л. А., Онищенко О. С.Історія Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. 1965—1991. - К., 2008. (Шифр видання XVI > 8401)

Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського (1941—1964). - К., 2003. (Шифр видання XVI > 6750)

Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 4-6 жовтня 2016 р. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. бібліотек України, Рада директорів наук. бібліотек та інформ. центрів - членів МААН; Відп. за вип. О. М. Василенко.– Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016.– 637 с.– Бібліогр. в кінці ст. – На укр. яз. (Шифр видання XVI> 10231 )

Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовтня 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. бібліотек України, Рада директорів наук. бібліотек та інформ. центрів - членів МААН; Редкол. В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий; Відп. за вип. О. М. Василенко.– Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015 . – На укр. яз. (Шифр видання XVI> 9807)

Ч. 1 : Бібліотека. Наука. Комунікація / Вступ. сл. В. І. Попик.– 2015.– 354 с.– Містить бібліографію . – На укр. яз.
Ч. 2 : Бібліотека. Наука. Комунікація.– 2015.– 302 с.– Містить бібліографію . – На укр. яз.

Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття" (Київ, 9-10 жовтня 2012 р.) // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : зб. – 2012.– Вип. 33, додаток. (Шифр видання XVIII 33519)

Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України, 24-25 вересня 2009 р. / Держ. закл. "Нац. історична б-ка України", Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Укр. центр культур. досліджень; Редкол. А. В. Скорохватова, Л. П. Вовк, О. А. Гриценко.– К. : Арістей, 2009.– 276 с. – На укр. яз. (Шифр видання XVI> 8269)

Бібліотека і книга у контексті часу : Збірник наук. статей Міжнар. наук.-практ. конференції (11-13 травня 2006 р., м. Київ): До 140-річчя Національної парламентської бібліотеки України / Нац. парлам. б-ка України; Уклад. С. Басенко, Н. Маслова-Зоріна; Відп. за вип. Т. Вилегжаніна.– К. : НПБ України, 2006.– 284 с. + 1 програма. – На укр., рус. яз. (Шифр видання XVI> 7407 )

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя заснування Національної історичної бібліотеки України, м. Київ, 2-3 жовтня 2014 р. / Нац. історична бібліотека України; Гол. редкол. Алла Віталіївна Скорохватова; Редкол. Валентина Павлівна Кисельова, Р. В. Маньковська, О. В. Михайлова.– Київ : [Б.в.], 2014.– 185 с. – На укр. яз. (Шифр видання XVI> 9910)

Бібліотека і книга у контексті часу : Збірник наук. статей Міжнар. наук.-практ. конференції (11-13 травня 2006 р., м. Київ): До 140-річчя Національної парламентської бібліотеки України / Нац. парлам. б-ка України; Уклад. С. Басенко, Н. Маслова-Зоріна; Відп. за вип. Т. Вилегжаніна.– К. : НПБ України, 2006.– 284 с. + 1 програма. – На укр., рус. яз. (Шифр видання XVI> 7407)

Запрошуємо cкористатися матеріалами "Ділового кейса бібліотекаря", у розділі "Література з актуальних питань бібліотечної справи" на сайті нашої бібліотеки за посиланням http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=584

Номер запроса: 3042017-12-13 13:38:17Пользователь: Викладач Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка

Текст запроса:

Добрий день! Повідомте, будь ласка, чи надійшла до Вашої бібліотеки моя монографія: Шпак М.М. Психологія розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. - Тернопіль: ТНПУ імені В.Гнатюка, 2016. - 372 с. Якщо надійшла, то коли саме (дата). Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня!

До нашої бібліотеки монографія надійшла 8.12.17 року. Зараз видання проходить обробку у відділі наукового комплектування фонду.

З повагою, віртуальна довідкова служба