Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 314

 1 2 3> НаступнаОстання

Номер запроса: 3412018-05-10 21:17:23Пользователь: Ілона

Текст запроса:

Вітаю! Чи є в бібліотеці книжка Горбунова Ю.Е. и Херсонского Б. Липованская икона?

Текст ответа:

Доброго дня, Ілона!

В фондах нашої бібліотеки є видання, що Вас зацікавило:

Горбунов Ю.Е., Херсонский Б.Г. Липованская икона. - Одесса: Друк, 2000. - 124 с.: ил.

(Шифр видання XIV> 12452)

Номер запроса: 3402018-04-26 16:43:56Пользователь: Аліса

Текст запроса:

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у Вас Альберт Швейцер "Философия и движение в защиту животных" (1950).

Текст ответа:

Доброго дня, шановна Аліса!

 У фондах нашої бібліотеки нажаль немає видання, що Вас зацікавило.

З повагою ВДС

Номер запроса: 3392018-04-24 11:45:13Пользователь: Елена Аркушенко

Текст запроса:

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеется ли в наличии текст пьесы "Белая акация" Владимира Масса и Михаила Червинского. Вероятно это должно быть в отделе искусств... Спасибо!

Текст ответа:

Добрый день, Елена!

В фондах нашей библиотеки нет либретто "Белая акация" Владимира Масса и Михаила Червинского.

С уважением ВДС

Номер запроса: 3382018-04-23 16:33:18Пользователь: Стефанко Альбіна Олегівна

Текст запроса:

Природньо-ресурсний потенціал українського Придунаддя:передумови формування "зеленої єкономіки".

Текст ответа:

Доброго дня, Альбіна Олегівна!

В фондах нашої бібліотеки ми знайшли наступну літературу за Вашою темою:

Демченко В.В. Геоекономічна трансформація прикордонних регіонів (на прикладі Українського Придунав'я) : Автореф. дис ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Валентина Валеріївна Демченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова.– Одеса : [Б.в.], 2005.– 20 с. (шифр видання A 137709)

Зайцев Ю.П., Прокопенко В.Ф. Мир дельты: Дунайские плавни: Очерк. – Одесса: Маяк, 1989. – 144 с.: ил. (шифр видання VIII>25998)

"Зелена" економіка: перспективи впровадження в Україні : матеріали Міжнар. конф., 24-25 квітня 2012 р., м. Київ : у 3 т.– К. : Центр еколог. освіти та інформації, 2012. (шифр видання III> 88183)
Буркинський Б.В "Зелена" економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні : монографія. - Одеса : Фенікс, 2011.– 348 с.  (шифр видання III> 80743)

Ковальчук Л.Й. Гігієнічне обгрунтування системи медико-біологічної безпеки гирлової зони Українського Придунав'я.– Харків : [Б.в.], 2016.– 47 с.

Економіка природокористування і охорони довкілля: [зб. наук. пр.] / ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ». – Київ: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2016. – 288 с. (шифр видання III>100350)

Екосистема узмор’я української дельти Дунаю / Відп. ред. Л.В. Воробйова. – Одеса: Астропринт, 1998. – 332 с. (шифр видання VIII>32727)

Стадниченко В.Я. Лоно Дунаю. – Київ: Криниця, 2006. – 552 с.: 336 іл. (шифр видання V>22126)
Соціально-економічний розвиток Українського Причорномор’я: виклики і можливості / Буркинський Б.В. та ін. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 810 с. (шифр видання III>99727)

Стан і перспективи соціально-економічного розвитку українського Придунав'я: проблеми і виклики : матеріали Міжнар. конф., м.Одеса, 28 жовтня 2005 р. / В.о. Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. філіал у м. Одесі, НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж.; Відп. ред. В. О. Шевченко.– Одеса : Фенікс, 2006.– 135 с. (шифр видання III> 78124)

 

 

Номер запроса: 3362018-04-16 23:46:13Пользователь: Анастасия Онышко

Текст запроса:

Уважаемые сотрудники библиотеки, прошу вас подсказать мне список литературы для научной работы на тему:"Основні принципи і перспективи розвитку річкового туризму в Україні", буду очень вам благодарна.

Текст ответа:

Добрый день, Анастасия!

В фондах нашей библиотеки мы нашли следующую литературу по Вашей теме:

Годя Іван. Розвиток річкового круїзного туризму в Україні: минуле і сьогодення // Східноєвропейський історичний вісник. – 2016. – № 1. (Шифр видання XVIII 41004)

Лиховид О.М. Джарилгацька затока / Олег Миколайович Лиховид; Передм. О. В. Гавриш.– Скадовськ : АС, 2008.– 190 с. (Шифр видання VIII> 40510)

Ляховська О.С. Стан та перспективи розвитку круїзного туризму в Україні початку ХХІ століття / О.С. Ляховська // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – Випуск 19.– Рівне: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.– Том IІ, 2013. С- 85-91. (Шифр видання XVIII 35056)

Мельние Ірина, Антоненко Ірина. Круїзний туризм в Україні: тенденції та перспективи розвитку // Економист. – 2016. – № 3. – Березень. (Шифр видання XVIII 32797)

Нездоймінов С. Г., Андрєєва Н. М . Дослідження туристичного руху на водному транспорті в Україні / Сергій Георгійович Нездоймінов, Наталя Миколаївна Андрєєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №1. – C.205-212. (Шифр видання XVIII 39295)

Нездоймінов С. Г., Андрєєва Н. М. Дослідження туристичного руху на водному транспорті в Україні // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №1. – C.205-212. (Шифр видання XVIII 39295)

Егоров Г. В."Линейка" круизных пассажирских судов для внутренних водных путей [Електронний ресурс] / Г. В. Егоров, И. А. Ильницкий // Вісник Одеського національного морського університету. - 2013. - № 2. - С. 20-40. (Шифр видання XVIII 33229)

Егоров Г. В.Обоснование концепта круизного пассажирского судна река-море плавания, в том числе для Каспия и Черного моря  / Г. В. Егоров, И. А. Ильницкий, Я. В. Калугин // Вісник Одеського національного морського університету. - 2016. - Вип. 2. - С. 98-126.  (Шифр видання XVIII 33229)

Стадниченко В.Я. Лоно Дунаю / Володимир Якович Стадниченко.– К. : Криниця, 2006.– 552 с. : іл. (Шифр видання V> 22126)

Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року / Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009. - №1307 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-п.

Рекомендуем по Вашей теме, но нет в фондах нашей библиотеки:

Борисенко П. Сучасний стан та перспективи розвитку пасажирського річкового флоту України // Економіка. – 2012. – № 3 (117). – травень-червень.

Кучеренко В.С. Сучасний стан та перспективи розвитку річкового транспорту на Дніпрі для потреб рекреації і туризму // Географія та туризм: наук. зб. – К.: Альтерпресс, 2012. – Вип.23 – С. 67-73.

 

Номер запроса: 3352018-04-16 23:15:45Пользователь: Екатерина

Текст запроса:

Подскажите, пожалуйста, есть ли в библиотеке в наличии книга Ю.Бирюльова Архітектура Львова: Час і стилі ХІІІ-ХХІ ст., Львів, 2008?

Текст ответа:

Добрый день , Екатерина!

В фондах нашей библиотеки есть интересующее Вас издание:

Бірюльов Ю.О. Архітектура Львова. Час і стилі XIII - XXI ст. / Юрій О. Бірюльов, Микола Бевз, Юлія Богданова, Володимир Дідик, Уляна Іваночко; Нац. ун-т "Львівська політехніка". Ін-т архітектури; Упоряд. та наук. ред. Юрій О. Бірюльов; Вступ. ст. І. Сварник.– Львів : Центр Європи, 2008.– 720 с. : іл.
(Шифр издания XIII> 56090)

 

Номер запроса: 3342018-04-16 18:06:05Пользователь: ОНМУ

Текст запроса:

Здравствуйте,не могли бы вы мне помочь с выбором литературы на такую тему «Морська інфраструктура,як важливий чинник розвитку туристичної галузі регіону» на русском «Морская инфраструктура,как важный фактор развития туристического направления региона»

Текст ответа:

Добрый день!

В фондах нашей библиотеки мы нашли следующую литературу по Вашей теме:

Акимова О.В., Стеба А.А. Концептуальний аналіз понятий «морской круиз» и «морская перевозка туристов» // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем. - 2013. - № 1 (20). - С. 112-123. (Шифр видання XVIII 34840)

Голубкова И. А. Макроэкономическая ценность круизного судоходства / И. А. Голубкова // Вісник ДІТБ. – 2012. – №16.– С. 285–289. (Шифр видання XVIII 36461)

Горун В. Оцінка рекреаційно-ресурсного потенціалу території Одеської області // Вісник львівського університету. Серія географічна. - 2013. - Випуск 43. - Ч. 1. - С. 24–31 (Шифр видання XVIII 22493)

Жупаненко А.В. Державне регулювання неявної інфраструктури рекреаційно-туристичної сфери : автореф.дис ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Анастасія Валеріївна Жупаненко, Чернігів. нац. технол. ун-т.– Чернігів : [Б.в.], 2015.– 20 с. (Шифр видання A 213660)

Кривега К.В. Туристична інфраструктура: поняття та складові // Гуманітарний вісник ЗДІА. - 2005. - Вип. 21. - Запоріжжя. (Шифр видання XVIII 35854)

Морська галузь в системі глобальної економіки: тенденції і перспективи // Филипенко А. О. Пріоритети розвитку морегосподарського комплексу України в умовах глобалізації : аналіт. доповідь / А. О. Филипенко, В. В. Баришнікова, Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. філіал у м. Одесі; За ред. А. О. Филипенко.– Одеса : Фенікс, 2013. (Шифр видання III> 92325)

Нездоймінов С. Г. Круїзний туризм в контексті Морської доктрини України / С. Г. Нездоймінов, Н. М. Андрєєва // Mechanism of Economic Regulation. - 2013. - № 4. - С. 100-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2013_4_12

Нездоймінов С. Г. Підприємницький вектор розвитку регіонального туризму: монографія / С. Г. Нездоймінов. – Одеса: Пальміра, 2011. – 344 с. (Шифр видання III> 88063)

Нездоймінов С. Г. Туризм як фактор регіонального розвитку. Методологічний та практичний досвід : монографія / Сергій Георгійович Нездоймінов.– Одеса : Астропринт, 2009.– 304 с. (Шифр видання III> 76239)

Носовська О. Б., Макаренко М. В. Проблеми та перспективи розвитку транспортної інфраструктури України // Вісник Приазовського державного технічного університету. - Серія: Економічні науки. - 2014. - Вип. 27. - С 5-14 (Шифр видання XVIII 39293)

Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону : монографія / Віктор Григорович Герасименко, Ганна Костянтинівна Бедрадіна, Світлана Сергіївна Галасюк, Катерина Артурівна Галасюк, Ірина Володимирівна Давіденко, Одес. нац. економ. ун-т; За заг. ред. Віктор Григорович Герасименко.– Одеса : ОНЕУ, 2016.– 261 с. (Шифр видання III> 99534)

Перспективи розвитку морської інфраструктури України в Чорноморсько-Азовському регіоні : матеріали міжнар. наук. конф., 27 травня 2008 р., м. Одеса / Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. філіал у м. Одесі, НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж.; Відп. ред. В. Шевченко; Вступ. сл. О. О. Волович, Б. В. Буркинський.– Одеса : [Б.в.], 2008.– 89 с. : табл. (Шифр видання III> 96960)

Рекомендуем Вам ознакомиться в "Архіві виконаної довідки" с запросами № 332, 329, 327, 317.

 

 

 

Номер запроса: 3332018-04-10 14:52:58Пользователь: Татьяна

Текст запроса:

Уважаемые сотрудники библиотеки! Не могли бы вы подсказать мне, пожалуйста, список литературы для написания работы на тему:"Элементы классицизма в архитектуре института благородных девиц". Буду очень благодарна вам за помощь

Текст ответа:

Уважаемая Татьяна!

Предлагаем Вам список литературы из фонда отдела краеведения «Одессика» по теме – Одесского института Благородных девиц

1. Франс Боффо // Пилявский В. А. Зодчие Одессы : историко-архитектурные очерки / В. А. Пилявский. – 2-е изд. – Одесса : Optimum, 2010. – С. 25-28. (XIV> 15483)
[Имеется информация о том, что Ф. Боффо является архитектором Одесского института Благородных девиц]

2. Мечникова (Внешний бульвар) улица // Пилявский В. А. Здания, сооружения, памятники Одессы и их зодчие : справочник / В. А. Пилявский. – 2-е изд. – Одесса : Optimum, 2010. – С. 79. (XIV> 15481)
[Имеется информация о том, что по адресу ул. Мечникова, 34 располагался институт Благородных девиц с домовой церковью Св. Мученицы царицы Александры, архитектор Ф. Боффо]

3. Классицизм // Пилявский В. А. Архитектура Одессы. Стиль и время : архитектурно-историческое эссе / В. А. Пилявский. – 2-е изд. – Одесса : Optimum, 2010. – С. 7-17. (XIV> 15482)
[Имеется информация о формировании классицизма в архитектуре Одессы, а также о деятельности архитектора Ф. Боффо]

4. Внешняя улица // Нетребский В. П. Прогулки по старой Одессе : краеведческие этюды. Прогулка 3 : «В» / В. П. Нетребский. – Одесса : Инга, 2002. – С. 32-38 : ил. (VII> 59858)
[Имеется информация о строительстве здания Одесского института Благородных девиц архитектором Ф. Бофф]

5. Внешняя улица (Мечникова) // Нетребский В. П. Одесса. Портреты улиц : прогулки по старой Одессе от А до Я / В. П. Нетребский, В. В. Шерстобитов. – Одесса : Полиграф, 2015. – С. 43-55 : ил. (V> 27235)
[Имеется информация о строительстве здания Одесского института Благородных девиц архитектором Ф. Боффо]

6. Добролюбский А. Из истории педагогического университета / А. Добролюбский // Дерибасовская-Ришельевская : одесский альманах / ред. Ф. Кохрихт. – Одесса : ПЛАСКЕ, 2004. – Вып. 18. – С. 8-32 : ил. (XVIII 34107)
[История Одесского института Благородных девиц]

7. Как Франц Боффо построил Одессу...// Одесская жизнь. - Выпуск: 44 (2010)  (Шифр издания XVIII 39179)

8. Краткий исторический очерк пятидесятилетия Одесского института Благородных девиц. – Одесса : Тип. Труд, 1879. – 44 с. (II 5350)

Ваш запрос требует глубоких разысканий, что невозможно выполнить в рамках Виртуальной Справочной Службы.

Для дальнейшего поиска материалов рекомендуем обратиться за дополнительной информацией по интересующей Вас теме  в Государственный архив Одесской области http://archive.odessa.gov.ua/.
Письменные обращения принимаются ТОЛЬКО НА ОСНОВНЫЕ АДРЕСА АРХИВА:

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 65026, Украина, г.. Одесса, ул. Жуковского, д. 18
АДРЕС ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (Е-маil): initochko@te.net.ua
ТЕЛЕФОН: (+380 48) 722-93-65 Факс: 722-80-25
Услуги, предоставляемые в Государственного архива Одесской области http://archive.odessa.gov.ua/poslugi/

Номер запроса: 3322018-04-02 17:53:04Пользователь: Валерия

Текст запроса:

Здравствуйте уважаемые сотрудники библиотеки, хотела бы попросить вашей помощи в подборе литературы для научной статьи на тему: "Сучасний потенціал регіональних ринків морських круїзів". Заранее спасибо.

Текст ответа:

брый день, Валерия!

По Вашей теме в фондах ОННБ есть литература:

Антоненко І. Я. Формування інноваційного продукту круїзного туризму : монографія / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник, Київ. ун-т туризму, економіки і права.– Київ : Сталь, 2016.– 245 с. (Шифр видання III> 97274)

Васьков Ю. Ю. Портовые формальности в Украине: оформление прихода, отхода и стоянки морских судов / Юрий Юрьевич Васьков, Николай Николаевич Цымбал.– Одесса : Латстар, 2002.– 99 с. – На рус. яз. (Шифр видання III> 76177)

Голубкова І.А. Теоретичні основи стратегічного розвитку круїзного судноплавства України : автореф. дис ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Ірина Анатоліївна Голубкова, НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж..– Одеса : [Б.в.], 2013.– 38 c. (Шифр видання А 180443)

Егоров Г. В. Обоснование концепта круизного пассажирского судна река-море плавания, в том числе для Каспия и Черного моря [Електронний ресурс] / Г. В. Егоров, И. А. Ильницкий, Я. В. Калугин // Вісник Одеського національного морського університету. - 2016. - Вип. 2. - С. 98-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonmu_2016_2_7 (Шифр видання XVIII 33229)

Ільченко С. В. Конкурентоспроможність та сталий розвиток морегосподарського комплексу України : наук. монографія / С. В. Ільченко, Т. Г. Камчатная, Д. В. Картишев, О. М. Котлубай, В. Г. Кухарчик; НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж.; За заг. ред. О. М. Котлубай.– Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2011.– 426 с.– Бібліогр.: с. 414-418.  (Шифр видання III> 83317)

Инновационно-логистическое обеспечение международного туризма и круизного бизнеса : монография / Рена Ринатовна Ларина, Виктор Вениаминович Селиванов, Елена Юрьевна Лукьянова, Марина Анатольевна Шостак.– Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013.– 395 с. (Шифр видання III> 87331)

Мельник І. Л. Механізм формування інноваційного туристичного продукту круїзних судноплавних компаній : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Ірина Леонідівна Мельник, Київ. держ. акад. водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного.– Київ : [Б.в.], 2015.– 21 с. (Шифр видання А 214176)

Михайлова Ю. В. Забезпечення стійкого функціонування судноплавних підприємств на круїзному ринку, що формується у Чорноморському регіоні : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Юлія Валеріївна Михайлова; В.о. НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж..– Одеса : [Б.в.], 2009.– 20 с. (Шифр видання А 144244)

Морской бизнес в Одесском регионе : библиографический указатель литературы: в 2 ч.– Одесса : ОГНБ им. М. Горького, 2006 . – На рус. яз. (Шифр видання XVI> 8018)
Ч. 1 : . / Одес. гос. науч. б-ка им. М.Горького; Сост. Татьяна Викторовна Кочеткова; Науч. ред. Б. В. Буркинский; Ред. И. С. Шелестович.– 2006.– 85 с.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/140534.pdf  – На рус. яз.
Ч. 2 : . / Одес. гос. науч. б-ка им. М.Горького; Сост. Татьяна Викторовна Кочеткова; Вступ. ст. Б. В. Буркинский; Ред. И. С. Шелестович.– 2006.– 203 с.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/140535.pdf  – На рус. яз.

Ляховська О. С. Культура сервісу в круїзному туризмі : автореф. дис. … канд. культурол. : 26.00.01 / Ольга Сергіївна Ляховська, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.– К. : [Б.в.], 2014.– 17 с. (Шифр видання А 204028)

Чеглазова М. Е. Круизный туризм / Мария Евгеньевна Чеглазова, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского; Общ. ред. И. Н. Воронин.– Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012.– 99 с. (Шифр видання III> 88024)

 

Номер запроса: 3312018-03-30 18:40:26Пользователь: Кузнецова Карина

Текст запроса:

Здравствуйте, помогите мне , пожалуйста , подобрать литературу на эту тему : «Современные подходы к определению туристических кластеров » на украинском «Сучасний підхід до визначення туристичних кластерів »

Текст ответа:

Добрый день, Карина!

По Вашей теме мы нашли следующую литературу в нашем фонде:

Гоблик В.В. Кластери в рекреаційно-туристичному комплексі Закарпаття : монографія / Владислав Володимирович Гоблик; Закарпат. держ. ун-т. Навч.-наук. ін-т філософії та євроінтеграц. дослідж..– Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2009.– 232 с. (шифр видання: III>80946)

Костриця М.М. Сільський туризм: теорія, методологія, практика (етноісторичний туристичний кластер "Древлянська земля") : Монографія / Микола Миколайович Костриця; Житомир. держ. технол. ун-т; За наук. кер. і заг. Ред. Є. І. Ходаківський, Ю. С. Цал-Цалк.– Житомир : ЖДТУ, 2006.– 196 с. (шифр видання: III>68755)

Дишловий І.М. Сучасні організаційні рішення регіонального розвитку рекреації та туризму: кластеризація та комплексні програми : монографія /Ігор Миколайович Дишловий, НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж..– Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2010.– 212 с. (шифр видання: III>100355)

Проблеми реформування регіональної економіки на засадах кластерного підходу : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. науковців, викладачів, спеціалістів, [м. Харків, 21 листопада 2014 р.] / Київ. нац. торг.-економ. Ун-т, Харк. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. Ун-ту, Бєлгород. держ. технолог. ун-т ім. В. Г. Шухова; Гол. Редкол. К. Д. Гурова; Редкол. Н. Ю. Олійник, О. А. Акуліч, Е. Бєнова.– Харків : КНТЕУ : ХТЕІ КНТЕУ, 2014.– 235 с. (шифр видання: III>96191)

Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіону на засадах кластерного підходу : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. науковців, викладачів, спеціалістів, [м. Харків, 19 листопада 2013 р.] / Київ. нац. торг.-економ. Ун-т, Харк. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. Ун-ту, Бєлгород. держ. технолог. ун-т ім. В. Г. Шухова; Відп. за вип. Н. Ю. Олійник.– Харків : КНТЕУ : ХТЕІ КНТЕУ, 2013.– 255 с. (шифр видання: III>96192)

Карташевская И.Ф. Формирование эффективной системы управления в туризме на основе кластерного моделирования : монография / Инесса Филипповна Карташевская, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского.– Симферополь : ДиАйПи, 2012.– 445 с. (шифр видання: III>88623)

Волкова О.В. Еколого-орієнтовані туристичні кластери в умовах соціалізації економіки : автореф. дис. … канд. екон. Наук : 08.00.04 / Олена Володимирівна Волкова, Херсон. нац. техн. ун-т.– Херсон : [Б.в.], 2012.– 20 с. (шифр видання: A 193949)

Куніцин С.В. Організаційний механізм управління розвитком підприємств туристично-рекреаційного кластера : автореф. дис. … д-ра екон. Наук : 08.00.04 / Сергій Володимирович Куніцин, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського.– Сімферополь : [Б.в.], 2013.– 40 с. (шифр видання: A 202701)

Андрющенко К.А. Природоохоронна кластеризація туристично-рекреаційного комплексу : автореф. дис ... канд. екон. Наук : 08.00.06 / Катерина Анатоліївна Андрющенко; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України.– К. : [Б.в.], 2009.– 19 с. (шифр видання: A 180224)

Гоблик В.В. Формування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис ... канд. екон. Наук : 08.00.05 / Владислав Володимирович Гоблик, Ужгород. нац. ун-т.– Ужгород : [Б.в.], 2009.– 24 с. (шифр видання: A 183867)