Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 417

 1 2 3> НаступнаОстання

Номер запроса: 4472020-07-08 15:21:35Пользователь: Снежана

Текст запроса:

Будь ласка порадьте літературу по темі: Економіка підприємства. Дякую

Текст ответа:

Доброго дня, Снежана!

За Вашою темою ми знайшли наступну літературу з фонді бібліотеки:

Гетьман О. О. Економіка підприємства : навчальний посібник / Оксана Олександрівна Гетьман, Валентина Михайлівна Шаповал.– Київ : Центр учбової літератури, 2018.– 487 с. (Шифр видання III> 102446)

Голубєв А. К. Економіка підприємства : навч. посіб. : для студ. бакалавр. підготовки навч.-наук. ін-ту "Комп'ютерних технологій, автоматизації та логістики" ОНАЗ ім. О. С. Попова за напрямом 6.050202 - Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології / Альберт Костянтинович Голубєв, Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова.– Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013.– 198 с. (Шифр видання III> 92322)

Економіка підприємства. Збірник засобів діагностики : навч.-практ. Посіб. / Микола Васильович Афанасьєв, Марина Вікторівна Боровик, Інна Ярославівна Іпполітова, Л. В. Запащук, М. П. Мартіянова, Харків. нац. економ. ун-т; За заг. ред. Микола Васильович Афанасьєв.– Харків : ВД "ІНЖЕК", 2013.– 108 с. (Шифр видання III> 93855)

Лойко В. В. Економіка підприємства : навчальний посібник / Валерія Вікторівна Лойко, Тетяна Павлівна Макаровська, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну.– Київ : КНУТД, 2015.– 267 с. (Шифр видання III> 98363)

Підприємницька діяльність та економіка підприємства : навч. посіб. / Світлана Борисівна Довбня, Тетяна Борисівна Ігнашкіна, Андрій Борисович Педько, Людмила Іванівна Сомова, Вікторія Сильвестрівна Кирилюк, Нац. металург. акад. України; За заг. Ред. Світлана Борисівна Довбня.– Дніпро : Ліра, 2016.– 438 с. (Шифр видання III> 101226)

Сєрікова, Т. М. Економіка підприємства в схемах і таблицях : навчальний посібник / Т. М. Сєрікова, Є. П. Кожанова, В. І. Мельник, Г. М. Шумська; Харків. нац. економ. ун-т.– Харків : ВД "ІНЖЕК", 2009.– 304 с. (Шифр видання III> 82460)

Череп А. В. Економіка підприємства : підручник / Алла Василівна Череп, Вікторія Віталіївна Ярмош, Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т".– Запоріжжя : ЗНУ, 2014.– 335 с. (Шифр видання III> 96387)

 

 

 

Номер запроса: 4462020-07-06 11:27:38Пользователь: Олексій

Текст запроса:

Доброго дня, прошу допомоги з наявністю літератури (методична і навчальна ) за темою "Безпека і надійність морських вантажних перевезень". Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, Олексій!

За Вашою темою ми знайшли наступну літературу з фондів бібліотеки:

Винников В. В. Экономика предприятия морского транспорта (экономика морских перевозок) : Учеб. для студ. вузов вод. тр-та / В. В. Винников; Ред. Т. Р. Короткий. – 2-е изд. – Одесса : Латстар, 2001. – 416 с.        (Шифр видання III> 54463)

Коносамент. От теории к практике : сб. документов / ООО "Международная юридическая служба"; сост. А. А. Ницевич, Н. В. Мельников, В. П. Лебедев. – Одесса : Фенікс, 2010. – 170 с. – (Практика морского бизнеса) (Шифр видання III> 82667)

Малиндретос Г. Транспортная логистика и интермодальные перевозки : Учебное пособие : пер. с англ. / Г. Малиндретос, И. Христодулу-Варотси, М. Я. Постан, И. М. Москвиченко, А. О. Балобанов; под ред. А. О. Балобанов, И. В. Морозова, М. Я. Постан; пер. Н. А. Бородавкина, В. Б. Карпенко. – Одесса : Астропринт, 2004. – 164 с. – (Tempus tacis programme) (Шифр видання III> 69884)

Николаева Л. Л. Морские перевозки : учебник для студентов ВУЗов / Л. Л. Николаева, Н. Н. Цымбал; Одес. нац. морская акад.. – Одесса : Фенікс, 2005.– 425 с. – На рус. яз. (Шифр видання XIII> 55888)

Петриченко Е. А. Применение Кодекса ММОГ при транспортировке опасных грузов морем : учеб. пособие / Евгений Анатольевич Петриченко, Александр Викторович Гайченя, Одес. нац. морская акад.. – Одесса : Полиграф, 2009. – 148 с. (Шифр видання XIII> 61543)

Попович С. М. Забезпечення збереження елементів транспортного обладнання при морських перевезеннях : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Станіслав Миколайович Попович; Одес. нац. морська акад.. – Одеса : [б.в.], 2010. – 19 с. (Шифр видання A 148743)

Стрельцова Є. Д. Договір морського перевезення вантажу (порівняльний аспект) : Автореф. дис...канд. юр. наук : 12.00.03 / Євдокія Джонівна Стрельцова; Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : [б.в.], 2002. – 16 с. (Шифр видання A 127428)

Шутенко В.В. Коносамент. Ответственность морского перевозчика / Владимир Викторович Шутенко. – СПб. : Выбор, 2001. – 96 с. – (Коммерческая работа на морском транспорте (теория и практика); Вып. 1)          (Шифр видання III> 59351)

 

Номер запроса: 4452020-07-02 15:58:51Пользователь: Александр Анненский

Текст запроса:

Многоуважаемые дамы и господа ! Есть ли в Вашей Библиотеке на хранении подшивки судовых газет, издававшихся на судах ЧМП - мне крайне нужны фотокопии подшивки судовой газеты "БУРЕВЕСТНИК" т.бх "Максим Горький" 1976 -1977 годов. Если нет, возможно подскажете где ее можно найти. Заранее крайне признателен Александр Анненский ( смот. в интернете) Германия

Текст ответа:

Добрый день, Александр!

В фондах нашей библиотеки нет судовой газеты "Буревестник".

В интернете есть информация, предлагаем електронный ресурс где есть интересующая Вас газета:

https://auction.violity.com/

  - Букинистика - Периодические издания - Подшивка судовой газеты Буревестник с теплохода Максим Горький 1976-77

 

 

Номер запроса: 4442020-07-01 11:15:27Пользователь: Сергій

Текст запроса:

Доброго дня! Мене цікавить видання автора Володимира Панченка "Старовинні герби українських міст". Може є ще книги цього автора в бібліотеці. Спасибі

Текст ответа:

Доброго дня, Сергій!

Вфондах нашої бібліотеки є в наявності література Володимира Панченка:

Панченко В. Старовинні герби українських міст / Володимир Панченко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 383 с.(Шифр видання V> 30255)

Панченко В. Сонячний годинник : книга пілігрима / Володимир Панченко.– Вид. 2-ге, зі змін.– Київ : Темпора, 2019.– 423 с. (Шифр видання V> 30350)

Панченко В. Літературний ландшафт України. XX століття : 50 "слайдів" / Володимир Панченко. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 523 с. (Шифр видання VII> 89187)

Панченко В. Економічна стратегія ОУН 1920-1950-ті рр.: розробка та реалізація / Володимир Панченко. – Київ : ПП Наталія Брехуненко, 2011. – 78 с. (Шифр видання V> 29438)

Панченко В. Магічний кристал : сторінки історії укр. письменства / Володимир Панченко. – Кіровоград : Народне слово, 1995.  – 234 с. (Шифр видання VII> 83498)

Україна Incognita / Упоряд. Володимир Панченко, Сергій Махун, Ігор Сюндюков; За заг. ред. Лариса Івшина. – 7-ме вид, стереотип. – К. : Українська прес-група, 2015. – 397 с. (Шифр видання V> 27491)

Панченко В. Поезія Ліни Костенко / Володимир Панченко. – Кіровоград : [б.в.], 1997. – 48 с. (Шифр видання VII> 70734)

Дзеркало : Драматична поема Лесі Українки "Оргія" і роман Володимира Винниченка "Хочу!" / Упоряд. Володимир Панченко. – К. : Факт, 2002. – 320 с. (Шифр видання  VII> 60710)
9.
Капрійські сюжети : "Італійська" проза Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка / Упоряд. і автор передм. Володимир Панченко; Худож. Ростислав Лужецький; Ред. Леонід Фінкельштейн. – К. : Факт, 2003. – 496 с. (Шифр видання  VII> 60668)

Патетичний фрегат : роман Юрія Яновського "Майстер корабля" як літературна містифікація / Упоряд. Володимир Панченко. – К. : Факт, 2002. – 344 с. (Шифр видання VII> 60714)

Панченко В. Сонячний годинник : книга пілігрима / Володимир Панченко. – Вид. 2-ге, зі змін. – Київ : Темпора, 2019. – 423 с. (Шифр видання V> 30350)

Номер запроса: 4432020-07-01 10:15:40Пользователь: Александр

Текст запроса:

Здравствуйте! Где можно найти информацию о выдающихся украинских спортсменах-паралимпийцах, удостоившихся стипендии Президента Украины за 2019 год. Спасибо

Текст ответа:

Добрый день, Александр!

Интересующую Вас информацию можно найти в следующем издании:

Указ Президента України від 1 червня 2020 року № 208 «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів» : [Перелік прізвищ спортсменів та тренерів] // Офіційний вісник України : зб. нормативно-правових актів. – 2020. - № 45 (16 червня 2020 року). – С. 324 – 326 (Шифр видання XVIII 32097)

Номер запроса: 4422020-06-28 20:18:18Пользователь: Сергій Дружинін

Текст запроса:

Прошу надати інформацію про наявність стенограм та матеріалів з'їздів ВКП(б) та КПСС до 1954 р.

Текст ответа:

Доброго дня, Сергій!

В фондах нашої бібліотеки є стенографічни звіти зїздів ВКП(б) за 1927, 30, 34, 39 роки. Матеріали з'їздів ВКП(б) та  матеріали зїздів КПСС до 1954 р. є в невеликому об'ємі у фондах ОННБ.

Повну інформацію по виданням можливо дізнатись за телефоном 048- 718-53-60.

Номер запроса: 4412020-06-26 16:20:50Пользователь: Татьяна

Текст запроса:

Здравствуйте! Помогите подобрать литературу по теме: Розвиток креативного мислення у школярів молодшого віку. Спасибо

Текст ответа:

Добрый день, Татьяна!

По Вашей теме мы подобрали следующую литературу из фондов библиотеки:

Аніскіна Н. О. Педагогічна підтримка обдарованості / Надія Олексіївна Аніскіна .– К. : Шкільний світ : Видавець Л. Галіцина, 2005.– 128 с.– (Бібліотека "Шкільного світу") (Шифр видання II>27731)

Бас О. Креативні дітки : конструювання, квілінг, орігамі, аплікація, кірігамі, ліплення : [для дітей дошк. та мол. шк. Віку] / Ольга Бас.– Львів : Бадікова Н. О., 2014.– 35 с. : кол. іл. + 1 додаток (32 арк.).– (Сім'я, гурток, садок, школа) (Шифр видання II>37774)

Воробйова Т. В. Формування креативних здібностей молодших школярів у процесі розв'язування навчальних завдань : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Тетяна В'ячеславівна Воробйова , Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка .– Тернопіль : [б.в.], 2014.– 19 с. (Шифр видання A 202068)

Креативна педагогіка : 144 форми, прийоми і методи роботи для творчого навчання і виховання / Упоряд. Наталія Вікторівна Харченко .– Київ : Шкільний світ, 2017.– 93 с.– (Бібліотека "Шкільного світу") (Шифр видання II>41761)

Міхалко М. 21 спосіб мислити креативно : пер. с англ. / Майкл Міхалко; Пер. Тарас Бойко; Відп. за вип. А. В. Альошичева.– Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019.– 396,[1] с. : іл., табл.(Шифр видання II>43614)

Павленко В. В. Розвиток креативності молодших школярів : монографія / Віта Віталiївна Павленко ; За ред. О. Є. Антонова.– Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017.– 157 с. : іл.(Шифр видання II>41412 )

Телєжнікова Т. Ваш малюк - геній. Кращі ігри, що розвивають інтелект і творчі здібності : пер. с рус. / Тетяна Телєжнікова ; Пер. Юліана Валеріївна Жиронкіна ; Худож. Тамара Володимирівна Галян.– Донецьк : ПКФ "БАО", 2008.– 272 с. : іл. (Шифр видання II>27361)

Чапюк Ю. С. Дидактичні умови розвитку креативного мислення молодших школярів у процесі навчання іноземних мов : автореф. дис. … канд. пед. Наук : 13.00.09 / Юлія Сергіївна Чапюк , Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка .– Тернопіль : [б.в.], 2018.– 18 с. (Шифр видання A 229413)

Номер запроса: 4402020-06-25 13:32:20Пользователь: Антонина Егоровна

Текст запроса:

Здравствуйте. Порекомендуйте пожалуйста литературу по теме: Менеджмент в туризме. Заранее - спасибо!

Текст ответа:

Добрый день, Антонина!

По Вашей теме мы подобрали следующую литературу из фондов библиотеки:

Квартальнов В. А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления / Валерий Александрович Квартальнов; Рос. междунар. акад. туризма; Предисл. Ю. П. Анискин; Ред. Е. А. Семина.– М. : Финансы и статистика, 2000.– 496 с. (Шифр видання III> 52409)

Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / Тетяна Миколаївна Афонченкова, Ольга Володимирівна Булюк, Олег Євгенович Лугінін, Борис Павлович Масенко, Юлія Володимирівна Панченко.– К. : Ліра-К, 2012.– 364 с. (Шифр видання III> 88273 )

Туристичний менеджмент : метод. вказівки до практ. занять / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; Уклад. Віталій Олександрович Іванунік, Степан Дмитрович Брик; Відп. за вип. В. Г. Явкін.– Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011.– 32 с. (Шифр видання B 49695)

Уокер Джон Р. Введение в гостеприимство : Учебник : пер. с англ. / Джон Р. Уокер; Ред. Г. А. Клебче.– М. : ЮНИТИ, 1999.– 463 с. (Шифр видання III> 53109)

Чудновский  А. Д. Менеджмент туризма : Учеб. для студ. Вузов / Алексей Данилович Чудновский, Марина Александровна Жукова.– М. : Финансы и статистика, 2002.– 288 с. : ил. (Шифр видання III> 56181)

Шостка В. И. Менеджмент в индустрии гостеприимства / Владимир Иванович Шостка; Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. Севастоп. эконом.-гуманит. ин-т.– Севастополь : ИТ "АРИАЛ", 2010.– 214 с.– (Библиотека турбизнеса) (Шифр видання III> 83187)

Явкін В. Г. Проблеми географії та менеджменту туризму : Монографія / В'ячеслав Григорович Явкін, Валерій Петрович Руденко, Олександр Дмитрович Король, М. П. Крачило, М. Т. Гостюк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; За заг. ред. В'ячеслав Григорович Явкін, Валерій Петрович Руденко, Олександр Дмитрович Король.– Чернівці : Рута, 2006.– 260 с. (Шифр видання III> 68322)

 

Номер запроса: 4392020-06-25 13:01:39Пользователь: Мирослава

Текст запроса:

Доброго дня! Хотілося б дізнатися, чи є в бібліотеці книга Олени Апанович "Козацька енциклопедія для юнацтва"? Дякую

Текст ответа:

Доброго дня, Мирослава!

В фондах нашої бібліотеки є видання, що Вас зацікавило:

 

Апанович О. М. Козацька енциклопедія для юнацтва : книга статей про історичне буття укр. козацтва / Олена Михайлівна Апанович ; Упоряд. Ольга Степанівна Яремійчук ; Наук. ред. Юрій Андрійович Мицик ; Худож. оформл. Антон Миколайович Пшінка ; Передм. Валерій Смолій .– К. : Веселка, 2009.– 719 с. : іл. (Шифр видання V> 23088)

Номер запроса: 4382020-06-24 14:10:05Пользователь: Iрина

Текст запроса:

Доброго дня! Мене цiкавить наявнicть у фондi ОННБ видання Антонiни Листопад "Почaiв". Дякую

Текст ответа:

Доброго дня, Ірина!

В фондах нашої бібліотеки є видання, що Вас зацікавило:

Листопад  А. Почаїв : історична повість в поезіях / Антоніна Листопад.– К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005.– 463 с. (Шифр видання VII> 75829)