Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 343

 1 2 3> НаступнаОстання

Номер запроса: 3712019-03-19 09:36:48Пользователь: Николай

Текст запроса:

Добрый день. Вас беспокоит сотрудник НИИ сельского хозяйства. Я разыскиваю свою статью, написанную в 2009 году по результатам конференции проходившей в Одессе Не могу ее разыскать. Может у Вас в библиотеке она есть. Вот ее название Тихоненков, Э.П. К методике экологического мониторинга геологической среды Черного и Азовского морей / Э.П. Тихоненков, Е.Г. Тихоненкова, Н.М. Иванютин// Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного, природно- техногенного и техногенного происхождения» Одесса. – 2009. Спасибо за любую помощь С Уважением, Николай Иванютин

Текст ответа:

Добрый день, Николай!

В фондах нашей библиотеки отсутствуют статья из сборника:

Тихоненков, Э.П. К методике экологического мониторинга геологической среды Черного и Азовского морей / Э.П. Тихоненков, Е.Г. Тихоненкова, Н.М. Иванютин // Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного, природно-техногенного и техногенного происхождения» Одесса. – 2009.

С уважением, Виртуальная справочная служба

Номер запроса: 3702019-03-09 17:34:58Пользователь: Житомирська Анастасія Олександрівна

Текст запроса:

Уважаемые сотрудники библиотеки, прошу вас подсказать мне список литературы для научной работы по теме :"Українське Придунав'я. Проблеми і перспективи розвитку в контексті міжнародного становища."

Текст ответа:

Добрый день, Анастасия Александровна!

По Вашей теме мы подобрали список изданий из фондов ОННБ:

Буркинский Б. В. Транспортная система Придунайского региона в контексте активизации евроинтеграционных процессов / Б. В. Буркинский, В. Н. Степанов, М. И. Котлубай, Н. Т. Примачев, О. Е. Рубель; НАН Украины. Ин-т проблем рынка и эконом.-эколог. исслед. – Одесса : Ин-т проблем рынка и эконом.-экологич. исслед., 2003.– 38 с. (Шифр издания III> 75272)

Дергачев В.А. Геополитическая и геоэкономическая трансформация Украинского Придунавья : монография / Владимир А. Дергачев, Валентина В. Демченко; НАН Украины. Ин-т проблем рынка и эконом.-эколог. исслед.– К. : Гордон, 2005.– 92 с. (Шифр издания III> 65501)

Кравченко В. О. План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та перспектива впровадження в Україні / В. О. Кравченко, С. В. Артеменко, З. С. Бройде, О. А. Дьяков, О. М. Мелень-Забрамна, О. Є. Рубель; Міжнар. благодійна орг. "Екологія-Право-Людина"; За заг. ред. О. В. Кравченко.– Львів : Манускрипт, 2012.– 118 с. (Шифр издания VIII> 38473)

Лазарєва Є. В. Оцінка потенціалу регіонів Українського Придунав’я в аспекті аналізу їхньої інноваційної спроможності / Є. В.Лазарєва, А. В. Курносова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2015. - Вип. (5) 15. – с. 87-92. (Шифр издания XVIII 34291)

Рубель О.Є. Економіко-інституційні основи регіонального розвитку Українського Придунав’я // Вісник Дніпропетровського університету, серія «Економіка». - Вип. 5 (2), 2011. – с.60-65. (Шифр издания XVIII 343940)

Рубель О.Є. Участь України в Європейській стратегії розвитку Дунайського регіону (концептуальні засади) : аналіт. доповідь / Олег Євгенович Рубель, Людмила Леонідівна Рассоха; Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. філіал у м. Одесі; За ред. Олег Євгенович Рубель.– Одеса : Фенікс, 2011.– 100 с. (Шифр издания III> 82441)

Рубель О.Є., Жихарева А.А. Потенціал впливу проекту з координації інноваційної політики на прикладі DANUBE-INCO.NET // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції, м Одеса, Україна, 11-13 вересня 2017 р. / ДУ "Ін-т досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва", Наукова рада з наукознавства Міжнародної асоціації академій наук, Одес. нац. політехн. ун-т; Гол. ред. ради Б. А. Маліцький; Редкол. О. С. Балан, Є. А. Бельтюков, Б. В. Буркинський.– Київ : Фенікс, 2017. - с. 246-251. (Шифр издания III> 100512)

Стан і перспективи соціально-економічного розвитку українського Придунав'я: проблеми і виклики : матеріали Міжнар. конф., м. Одеса, 28 жовтня 2005 р. / Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. філіал у м. Одесі, НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж.; Відп. ред. В. О. Шевченко.– Одеса : Фенікс, 2006.– 135 с. (Шифр издания III> 78124)

Топчієв О.Г. Проблеми і перспективи сталого соціально-економічного розвитку Українського Придунав'я /   О.Г. Топчієв, Л.В. Хомич // Стан і перспективи соціально-економічного розвитку Українського Придунав'я. - Одеса: Фенікс, 2006. - С. 67-72. (Шифр издания III> 78124)

Українське Придунав'я у світлі гуманітарних досліджень : колективна монографія : до 75-річчя Ізмаїльського державного гуманітарного університету / Ярослав Валерійович Кічук, Людмила Володимирівна Рева-Лєвшакова, Тетяна Станіславівна Шевчук, Галина Богданівна Райбедюк, Іван Васильович Пастир, Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-т; Кер. авт. кол. Ярослав Валерійович Кічук.– Ізмаїл : СМИЛ, 2015.– 230 с. (Шифр издания V> 28465)

Номер запроса: 3692019-03-07 21:13:29Пользователь: Юрченко Юлія Валеріївна

Текст запроса:

Доброго вечора! Я маю написати курсову роботу з теми "Функціонування англійських емфатичних конструкцій в художніх текстах та їх переклад українською мовою". Чи не могли би ви допомогти мені підібрати список джерел, які наявні у вашій бібліотеці та які я зможу орієнтуватися під час написання роботи? С повагою, Юрченко Ю.В.

Текст ответа:

Доброго дня, Юлія Валеріївна!

За Вашою темою ми знайшли наступну літературу:

Волковинська І.В. Емфатичність епітетних структур у поетичному тексті (на матеріалі поезії М. Волошина і В. Свідзінського): монографія. - Кам'янець-Подільск: Друкарня “Рута”, 2016. - 202 с. (Шифр видання VII> 84681)

Барчишина І.В. Емфатичність епітетних структур у поетичному тексті: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06. - Чернівці: [Б. в.], 2013. - 20 с. (Шифр видання А 184932)

Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилистичні проблеми. - Вінниця: Нова книга, 2002. - 564 с. (Шифр видання XV>12411)

Коптілов В.В. Актуальні питання укр. художнього перекладу. - К.: Видавництво Київського ун-ту, 1971. - С. 131. (Шифр видання VII 146148)

Кутасевіч Г.Я. Суб'єктивність в емфатичних інтонаційно-синтаксичних конструкціях // Науковий вісник Чернивецького ун-ту. Романо-слов'янський дискурс. - 2009. - Вип. 484. - С. 89-91. (Шифр видання XVIII 32225)

Фадєєва О. Стилистичний аспект перекладу англійських емфатичних конструкцій // Теоретична і дидактична філологія. - 2015. - Вип. 20. - С. 401-412. (Шифр видання XVIII 38316)

 

Номер запроса: 3682019-02-22 20:40:56Пользователь: Отливанська Галина Артурівна, Одеська національна академія зв'язку

Текст запроса:

Підтвердить, будь ласка, наявність у бібліотечних фондах наукових журналів: Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. ДНУ., 2004. – Вип. 194. Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць ДНУ., 2010. Вип. 265. Т.1. Буду дуже вдячна за відповідь!

Текст ответа:

Доброго дня, Галина Артурівна!

У фондах нашої бібліотеки є видання:

Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць ДНУ. -  2004. – Вип. 194. (Шифр видання XVIII 34037)

Немає у фондах ОННБ:

Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць ДНУ. - 2010. - Вип. 265. - Т.1.

Номер запроса: 3672019-02-22 13:05:55Пользователь: Алексей

Текст запроса:

Добрый день. Ищу дневники Бальзака за 1850 год. Есть ли в библиотеке подобные материалы на русском или французском языках? Заранее благодарю.

Текст ответа:

Добрый день, Алексей!

В фондах нашей библиотеки нет дневников  Оноре де Бальзака.

Предлагаем для ознакомления собрание сочинений автора:

Бальзак, Оноре де. Собрание сочинений : в 24 томах / Оноре де Бальзак; Сост. Д. Д. Обломиевский.– М. : Библиотека "Огонек" : Правда, 1960 . – На рус. яз. (Шифр издания VI 39302)

Номер запроса: 3662019-02-21 20:28:56Пользователь: Яков Пасик

Текст запроса:

Здравствуйте, работники библиотеки! Я ищу материалы о еврейской агрошколе, открывшейся в 1928 г. в Одесском округе, в деревне Андреевка, в усадьбе Юковского. Андреевка располагалась недалеко от Петроверовки. Сейчас Андреевка включена в село Михайлополь Ивановского района Одесской области. Возможно, в Ваших фондах имеется информация об этом учебном заведении. Буду признателен за любую помощь.

Текст ответа:

Добрый день, Яков!

С материалом посвященным еврейской агрошколе вы можете ознакомиться в статье из газеты "Трибуна еврейской советской общественности".

Одесский Озет - к Октябрю. (От нашего Одесского корреспондента) // Трибуна еврейской советской общественности / Орган центрального правления «Озет», Укрозета и Белозета (Общество по Земельному устройству трудящихся Евреев в СССР). - Москва. - 1928. - № 20(29). - 15 ноября. - С.18 (Шифр издания XVIII 6393)

Также ознакомиться со статьей возможно за ссылкою https://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/PERIOD/TR/TR_20_1928_2.pdf

Рекомендуем также издание:

Евреи Одессы и Юга Украины: история в документах. Кн. 1 (кон. XVIII - нач. XX вв.) / Гос. архив Одес. обл..– Одесса : Студия "Негоциант", 2002.– Т. VII . – На рус. яз. (Шифр издания XVIII 34103)

Ваш запрос требует глубоких разысканий, что невозможно выполнить в рамках Виртуальной Справочной Службы. Советуем для работы обратиться в отдел краеведения "Одессика" ОННБ. Электронный адрес отдела odessica@ukr.net, телефон +38 (048) 723-11-85.

Для дальнейшего поиска материалов рекомендуем обратиться за дополнительной информацией по интересующей Вас теме в Государственный архив Одесской области http://archive.odessa.gov.ua/.

Письменные обращения принимаются ТОЛЬКО НА ОСНОВНЫЕ АДРЕСА АРХИВА:

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 65026, Украина, г.. Одесса, ул. Жуковского, д. 18

АДРЕС ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (Е-маil): initochko@te.net.ua

ТЕЛЕФОН: (+380 48) 722-93-65 Факс: 722-80-25

Услуги, предоставляемые в Государственного архива Одесской области http://archive.odessa.gov.ua/poslugi/

Номер запроса: 3652019-02-17 09:14:16Пользователь: Алексей

Текст запроса:

Доброго дня, к сожалению ничего не нашёл по электронному каталогу. Подскажите пожалуйста, есть ли в библиотеке учебные пособия по контейнерным перевозкам грузов морем ? Спасибо огромное!

Текст ответа:

Добрый день, Алексей!

В фондах нашей библиотеки есть интересующие Вас учебные пособия:

Лимонов Э.Л. Внешнеторговые операции морского транспорта и мультимодальные перевозки : Учебное пособие / Эдуард Львович Лимонов; Отв. ред. И. М. Гурков.– 2-ое изд.– СПб. : Выбор, 2000.– 416 с. – На рус. яз. (Шифр издания III> 57059)

Корольов М. Ф. Морські перевезення та відповідальність перевізника = Maritime Shipping & Liability of the Carrier : навч. посіб. з англ. мови / М. Ф. Корольов, Б. К. Сінх. – Одеса : Фенікс, 2012.– 210,[2] с. Бібліогр.: с. 210 . – На англ. яз. (Шифр издания XV> 18476)

Савчук В.Д.Технологія перевезення вантажів : підручник для курсантів і студентів спец. "Судноводіння" ВНЗів / Віктор Дмитрович Савчук;  Одес. нац. морська акад. – Одеса : ОНМА, 2008.– 335 с.– На укр. яз. (Шифр издания XIII> 57049)

Шибаєв О. Г. Система управління морськими перевезеннями вантажів і роботою флоту судноплавної компанії : Автореф. дис ... д-ра техн. наук : 05.22.01 / Олександр Григорович Шибаєв; Одес. нац. морський ун-т.– Одеса : [Б.в.], 2003.– 33 с.  (Шифр издания А 132741)

Номер запроса: 3642019-02-11 13:17:19Пользователь: Дудник Лідія

Текст запроса:

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи є в наявності Науковий вісник Луганского національного аграрного університету, серія Технічні науки за 2010 рік, випуск №14? Дякую.

Текст ответа:

Доброго дня, Лідія!

В фондах нашої бібліотеки є в наявності видання, що Вас зацікавило:

Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ, 2010. – № 14. (Шифр видання XVIII 33570)

Номер запроса: 3632019-02-08 17:55:02Пользователь: Людмила

Текст запроса:

Доброго доброго времени, помогите найти книгу Ольги Бернацкой, "арт терапія у вихованні самостійності підлітків "

Текст ответа:

Добрый день, Ольга!

В фондах нашей библиотеки есть интересующее Вас издание:

Бернацька О. Б. Арт-терапія у вихованні самостійності підлітків / Ольга Борисівна Бернацька.– К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2012.– 117,[1] с. : іл.– (Бібліотека " Шкільного світу").– Бібліогр.: с. 118 . – На укр. яз.  (Шифр издания  II> 35638)

Номер запроса: 3622019-02-07 11:52:46Пользователь: Олена

Текст запроса:

Доброго дня. Чи є в бібліотеці книга Купцова А.И. Введение в географию культурных растений. 1975?

Текст ответа:

Доброго дня, Олена!

У фондах нашої бібліотеки є видання, що Вас зацікавило:

Купцов А И. Введение в географию культурных растений. - М.: Наука. - 1975. - 293 с.

(Шифр видання VIII 102859)