← Історія (за серпень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация. Серія "Исторические науки" = Society. Document. Communication. A Series of "Historical science" : зб. наук. ст. / Засновник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". Кафедра документознавства ; гол. ред. В. П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький : [б.в.], 2021. – Вип. 11. – 403 с.

Анотація

У збірнику публікуються наукові статті з актуальних питань історичної науки, археології, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, представлена теорія і практика досліджень у галузі сучасних навчально-методичних технологій підготовки фахівців. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.