← Історія (за серпень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові зошити історичного факультету Львівського університету = Proceedings of History Faculty of Lviv University : зб. наук. пр. / Засновник Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. Б. З. Якимович. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – Вип. 21. – 436 с.

Анотація

У «Наукових зошитах історичного факультету Львівського університету» публікуються наукові статті, повідомлення, переклади, документи, рецензії та огляди з актуальних проблем історії України, всесвітньої історії, історіографії, археології, етнології, спеціальних історичних дисциплін, які раніше не публікувались.