← Історія (за серпень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія: Історія : зб. наук. пр. / Засновник Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; гол. ред. О. А. Мельничук. – Вінниця : [б.в.], 2021. – Вип. 36. – 135 с.

Анотація

На сторінках цього журналу висвітлюються актуальні проблеми вітчизняної та світової історії, етнології, історіографії та джерелознавства, методології, рецензуються найсучасніші монографічні праці в галузі історичних наук.