← Конкурс. Номінаційний список 2021 (за травень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Історія України (1914-1945) : підручник для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра у галузі гуманітарних наук / Федір Григорович Турченко, Юрій Олегович Каганов, Галина Федорівна Турченко. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 368 с. : іл.

Анотація

У підручнику з історії України на підставі новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної історіографії подано систематичний виклад тем, присвячених минулому України за період з початку Першої світової війни 1914 р. до закінчення Другої світової війни 1945 р. Авторами запропоновано методичний матеріал з розгалуженою системою питань і логічних завдань, застосовано методику формування умінь і навичок з використанням досліджень науковців, різноманітних історичних джерел, зокрема, свідків і активних учасників подій, карт, схем, ілюстрацій.