← Конкурс. Номінаційний список 2021 (за травень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Професори Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : біогр. довід. : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім.. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; голов. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; редкол. : В. В. Глєбов [та ін.] ; авт.. кол. : Т. М. Бикова [та ін.] ; упоряд. та бібліогр. ред. : О. С. Мурашко, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – Одеса : ОНУ, 2020. – Т. 2 : Професори (2005-2020). – 334 с.

Анотація

Видання присвячено 155-річному ювілею Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Другий том являє собою біографічний довідник, що містить біографічні статті про професорів університету, які отримали вчене звання професора у період с 2005 по 2020 рр.

Для істориків науки і спеціалістів з історії класичних університетів, краєзнавців, бібліотечних працівників та для широкого загалу.