← Право (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики = Theory and practice and forensic science and criminalistics : зб. наук. пр. / Засновник Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса ; гол. редкол. Олександр Миколайович Клюєв. – Харків : Право, 2020. – Вип. 21. – 686 с.

Анотація

У процесі формування двадцять першого випуску збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» редакційна колегія додержувалася традиційної рубрикації: спочатку подано матеріали, що висвітлюють сучасні проблеми криміналістики, далі поміщено статті, у яких розглянуто загальні питання теорії судової експертизи, організації та нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, а також розділи, сформовані з робіт, у яких розкрито теоретичні й практичні проблеми окремих класів, родів, видів і підвидів судових експертиз.