← Право (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Альманах права : наук.-практ. юрид. журн. : щорічник / Засновник НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; гол. ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2020. – Вип. 11: Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – 364 с.

Анотація

У виданні досліджено проблеми правової доктрини, наведено концептуальні підходи до її визначення та сутнісні характеристики. Окремий вектор присвячено ролі і значенню правової доктрини у забезпеченні прав людини та ефективності право реалізаційних процедур. Науково-практичний юридичний журнал розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів, практичних працівників та всіх зацікавлених осіб.