← Право (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка : наук.-теорет. журнал / Засновник Луган. держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка ; гол. ред. В. М. Комарницький. – Луганськ; Сєвєродонецьк : ЛДУВС, 2020. – Вип. 3 (91). – 359 с.

Анотація

У цьому журналі висвітлюються загальнотеоретичні проблеми держави і права; проблеми вдосконалення та застосування законодавства; проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності органів правопорядку; проблеми цивільного, трудового, екологічного та господарського права; проблеми протидії кримінальним правопорушенням.