← Право (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Правовий часопис Донбасу : зб. наук. пр. / Засновник Донец. юрид. ін-т МВС України ; гол. ред. В. М. Бесчастний. – Кривий Ріг; Маріуполь : ДЮІ МВС України, 2020. – № 4 (73). – 201 с.

Анотація

Збірник наукових праць «Правовий часопис Донбасу» включає такі розділи: «Теорія та історія держави і права. Конституційне та міжнародне право»; «Господарське право. Цивільне право. Трудове право»; «Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право»; «Кримінальне право. Кримінологія»; «Кримінальний процес та криміналістика. Оперативно-розшукова діяльність»; «Підготовка фахівців системи професійної юридичної освіти в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання»; «Актуальні питання поліцейської діяльності та підготовки кадрів для підрозділів Національної поліції України».