← Література з питань медицини (за січень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Хірургічна ортодонтія : монографія / Павло Іванович Ткаченко, Марина Іванівна Дмитренко, Іван Іванович Старченко, Микола Олександрович Чоловський ; Укр. мед. стоматолог. акад. – Полтава : [б.в.], 2020. – 107 с. : іл.

Анотація

У монографії наведені дані досліджень щодо застосування загальновідомих хірургічних методик у комплексному лікуванні ортодонтичних пацієнтів, які доповнені авторськими науковими розробками. Орієнтація на розроблені алгоритмічні схеми діагностичних і лікувальних заходів дозволяє стоматологу виробити логіко-динамічний стереотип мислення. Результати проведених досліджень дають підстави стверджувати, що застосування хірургічних методів підвищує ефективність ортодонтичного лікування пацієнтів.

Запропонована монографія призначена для лікарів-стоматологів ортодонтів, хірургів, дитячих стоматологів, патоморфологів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, лікарів-курсантів і студентів стоматологічних факультетів медичних університетів.