← Література з питань медицини (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Мультилінгвістичний дискурс невротизації майбутніх лікарів : монографія / Сергій Дмитрович Максименко, Олена Віталіївна Костюк, Ксенія Сергіївна Максименко, Олена Миколаївна Немеш, Віталій Євгенійович Луньов ; НАПН України. Ін-т психології імені Г. С. Костюка. – Київ : Вид-во Людмила, 2020. – 170 с. : іл., табл.

Анотація

В монографії представлено результати теоретико-емпіричного дослідження психологічних особливостей невротизації як форми особистісної детермінації майбутніх лікарів в процесі професійного навчання та оволодіння професійною мовою в умовах три лінгвістичної взаємодії в освітньому просторі, відповідно до умов професіоналізації.