← Культурологія (за липень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Сучасне мистецтво : наук. зб. / Засновник Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва; Гол. редкол. В. Д. Сидоренко.– Київ : ІПСМ НАМН України, 2019.– Вип. 15.– 278 с.

Анотація

Щорічний науковий збірник «Сучасне мистецтво», заснований Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України 2004 року, має за мету широке висвітлення багатоманітних явищ сьогодення крізь призму мистецтвознавства і культурології, а також виокремлення, класифікацію, виявлення засад теоретичної постановки й магістралі пошуку шляхів практичного розв’язання складних і неоднозначних проблем мистецтва. Видання розраховане на знавців і практиків сучасного мистецтва, на широкий загал його шанувальників.