← Культурологія (за липень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : наук. зб. / Засновник Одес. історико-краєзнав. музей; Гол. ред. В. В. Солодова.– Одеса : Астропринт, 2019.– № 17.– 118 с.

Анотація

Сімнадцятий номер збірника містить матеріали, присвячені яскравим особистостям, які жили та діяли у Причорноморському регіоні. Статті висвітлюють маловідомі сторінки цивілізаційного процесу краю, зокрема формування його полі етнічного населення, показують багатство музейних зібрань, їх значення для розвитку історичного краєзнавства та збереження і продовження культурних традицій, а також історію, сучасність та перспективу розвитку музейництва в регіоні.

Для музейних працівників, фахівців у галузі історичного краєзнавства, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією і культурною спадщиною Українського Причорномор’я.