← Культурологія (за липень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Музичне мистецтво і культура = Music art and culture : наук. вісн. / Засновник Одес. держ. консерваторія ім. А. В. Нежданової; Гол. ред. О. В. Сокол.– Одеса : Астропринт,  2019.– Вип. 28, кн, 1.– 349 с.

Анотація

Науковий вісник Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової «Музичне мистецтво і культура» присвячений висвітленню актуальних історичних, теоретичних та загально-гуманітарних проблем музикознавства, питань музичної культурології та естетики, сучасних концепцій музичної освіти, теоретичних засад та методичних принципів підготовки музикантів-виконавців. Збірник містить статті українських науковців, що представляють різні регіональні музикознавчі та музично-культурологічні школи. Дане видання призначене для фахівців мистецтвознавчої галузі, викладачів та студентів вищих навчальних закладів музичного мистецтва і культури.

Тематика видання зумовлена актуальними проблемами та сучасними концепціями музикознавства, музичної культурології, музичної естетики.