← Культурологія (за липень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Мистецтвознавчі записки = Notes on Art Criticism : зб. наук. пр. / Засновник Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. О. С. Афоніна. – Київ : НАКККіМ, 2019. – Вип. 36 .

Анотація

Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки» має на меті висвітлення різноманітної історичної та теоретичної проблематики мистецтвознавства та культурології. Тематика статей пов’язана як із сучасною мистецькою практикою, так і з художньою культурою минулих епох. У статтях представлено широкий спектр мистецтвознавчої та культурологічної думки.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків мистецтва та культурології, викладачів, аспірантів та студентів гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами художньої культури.