← Педагогіка (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Засновник Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд ім. А. Макаренка ; гол. ред. Світлана Сисоєва. – К. : Едельвейс,  2019. – Вип. 3/4 (66/67): Педагогіка .

Анотація

Науковий журнал "Педагогічний процес: теорія і практика" адресовано науковцям, студентам, викладачам середніх професійних і вищих закладів освіти, аспірантам, докторантам, всім, хто цікавиться проблемами психолого-педагогічного забезпечення процесу навчання і виховання в закладах освіти різних типів і рівнів акредитацій.