← Педагогіка (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Освіта та розвиток обдарованої особистості = Education and development of gifted personality : щокварт. наук.-метод. журн. / Засновник НАПН України. Ін-т обдарованої дитини, НАПН України. Ін-т психології імені Г. С. Костюка ; гол. ред. Н. Ф. Федорова. – Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2019. – № 3 (74): ІІІ квартал .

Анотація

Фахове наукове видання, у якому оприлюднюються результати досліджень вітчизняних учених щодо феномену обдарованості, практичні здобутки видатних педагогів України в організації освітнього процесу для розвитку обдарувань учнів, є популярним серед провідних вітчизняних науковців, докторантів, аспірантів і творчих педагогів. Редакційна колегія невпинно працює над підвищенням якості видання.