← Педагогіка (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наука і освіта = Наука и образование = Science and Education : наук.-практич. журн. : педагогіка, психологія і медицина / Засновник АПН України. Півден. наук. центр ; гол. ред. О. Я. Чебикін. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2019. – № 4: Педагогіка .

Анотація

У цьому журналі висвітлені програмні цілі та тематична спрямованість: публікація матеріалів про наукові досягнення у галузі педагогічних, психологічних, медичних наук та охорони здоров’я, про досвід загальноосвітньої галузі та медичної галузі, організації наукової й освітньої роботи медичної галузі, організації наукової й освітньої роботи на наукових засадах.