← Педагогіка (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / Засновник Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; гол. редкол. О. Гаврилов. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2020. – Вип. 15 .

Анотація

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з порушеннями психофізичного розвитку як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі корекційної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології.