← Філософія (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Філософія освіти = Philosophy of Education : наук. часопис / Засновник АПН України, Ін-т вищої освіти, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; гол. ред. Л. Горбунова. – Київ : Майстер-клас, 2019. – № 1 (24) .

Анотація

Науковий журнал, виданий Інститутом вищої освіти Національної академії освітніх наук України у співпраці з Українським товариством філософії освіти. Це рецензований журнал із відкритим доступом, який зосереджується на теоретичних, методологічних та праксеологічних проблемах філософії освіти. У ньому публікуються статті, в яких представлено широке коло філософських та освітніх питань, зокрема, проблеми трансформації освіти в контексті глобалізації, інформаційно-комунікаційної революції в контексті транзитного суспільства, яким є Україна.