← Філософія (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філософія. Філософські перипетії : зб. наук. пр. / Засновник Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; редкол. І. В. Карпенко. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – Вип. 61 .

Анотація

У збірнику друкуються статті, присвячені широкому колу філософських проблем, зокрема з історії філософії, соціальної філософії, філософської антропології, філософії права, філософії освіти, філософсько-культурологічних досліджень тощо. Надається перевага оригінальним статтям, в яких висуваються нові ідеї, узагальнюється досвід постановки і вирішення сучасних проблем у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях Даний збірник рекомендовано для викладачів філософських та культурологічних дисциплін, наукових співробітників, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться філософськими проблемами сучасності.