← Філософія (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Мультиверсум. Філософський альманах : збірник / Засновник НАН України. Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; гол. ред. В. В. Лях. – Київ : Український Центр духовної культури : Ін-т філософ. ім. Г. С. Сковороди, 2019. – Вип. 3/4 (169/170) .

Анотація

У цьому збірнику висвітлюються найсучасніші філософські дискусії щодо актуальних проблем сьогодення, людського буття, життя соціуму, сучасної культури, релігійного життя, екологічних та аксіологічних проблем сучасності, глобалізації та інформаційного суспільства. Особлива увага надається філософському осмисленню новітніх проблем у галузі філософії людини та сучасним інформаційно-глобалізаційним реаліям.