← Філософія (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щокварт. наук.-прак. журнал / Засновник Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут" ; гол. ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 4.

Анотація

У журналі публікуються статті та інформаційні матеріали за такими науковими напрямами: теорія і практика управління соціальними системами; філософські, психолого-педагогічні й соціологічні основи управління; методологія досліджень та моделювання соціальних систем; філософія професійної освіти та підготовка керівників третього тисячоліття; формування творчої особистості; еліти та лідерства; соціальне середовище як фактор управління; особистісний чинник в управлінні.