← Право (за грудень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Юридична Україна : щомісяч. наук. журн. / Засновник Нац. акад. правових наук України. Київ. регіон. центр, наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва ім. Академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, ТОВ "Юрінком Інтер" ; гол. ред. О. Л. Копиленко. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – № 8 (200) .

Анотація

На сторінках видання публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з: актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, а також пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід; практики Європейського суду з прав людини, Конституційного, Верховного та міжнародного комерційного арбітражу, третейських судів тощо.

Для науковців у сфері юриспруденції, адвокати, судді, прокурори, слідчі, студенти юридичних вищих навчальних закладів, практикуючі юристи, працівники юридичної галузі тощо.