← Право (за грудень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Бюлетень Мін'юсту України : загальнодерж. наук.-практ. фах. вид. / Засновник ДП "Центр оцінки та інформації", НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Ін-т законодавства Верховної Ради України ; гол. ред. Н. М. Оніщенко. – Київ : ДП "Центр оцінки та інформації", 2019. – № 5 (211) .

Анотація

Журнал «Бюлетень Міністерства юстиції України» – офіційне загальнодержавне періодичне юридичне науково-практичне видання, засновником якого є Міністерство юстиції України. На сторінках журналу висвітлюються актуальні питання правової політики держави та процесів державотворення, діяльності органів державної влади, у тому числі Міністерства юстиції України, судів, нотаріату та адвокатури, а також практика застосування законодавства та результати дослідження правової науки.