← Право (за грудень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Приватне право і підприємництво : зб. наук. пр. / Засновник Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва ім. Академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України ; гол. ред. О. Д. Крупчан. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019. – Вип. 19 .

Анотація

У збірнику наукових праць «Приватне право і підприємництво»  публікуються матеріали, у яких висвітлюються нагальні проблеми приватного права і господарської діяльності, міжнародного приватного права, окремі питання комерційного арбітражу, конституційного, цивільного та господарського процесуального, екологічного, земельного, аграрного та інших галузей права, аналізується зарубіжний досвід у сфері приватного права і підприємництва.