← Право (за грудень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Парламентські слухання / Засновник Верховна Рада України, Комітет Верхов. Ради України з питань прав людини, нац. меншин і міжнац. відносин ; відп. за вип. А. В. Чигрин. – 2018. – № 4: Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 10 жовтня 2018 року. – 239 с.

Анотація

Під час своїх виступів учасники слухань обговорили проблемні аспекти щодо запобігання та протидії дискримінації жінок із вразливих соціальних груп, зокрема, жінок з інвалідністю, хворих на ВІЛ-СНІД, похилого віку, з числа внутрішньо переміщених осіб, сільських жінок та жінок ромської національності; забезпечення прав жінок з вразливих соціальних груп в умовах реформи місцевого самоврядування та децентралізації; вдосконалення законодавства з питань захисту прав жінок із вразливих груп на основі дотримання принципу рівності прав жінок і чоловіків та недискримінації.