← Право (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Юридична Україна : щомісяч. наук. журн. / Засновник Нац. акад. правових наук України. Київ. регіон. центр, Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва ім. Академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, ТОВ "Юрінком Інтер" ; гол. ред. О. Л. Копиленко. – Київ : Юрінком Інтер. – 2019. – № 1/2 (193/194) .

Анотація

«Юридична Україна» пропонує читачам статті з актуальних питань розвитку вітчизняної правової науки і законодавчого регулювання суспільних відносин, висвітлює тенденції судової практики, друкує коментарі до законодавства, знайомить з діяльністю міжнародних юрисдикційних органів, тощо. Матеріали видання відображають сучасний стан і перспективи розвитку основних складових правової системи України. Журнал "Юридична Україна" включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.