← Право (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки = NaUKMA Research Papers Law : наук. журн. / Засновник Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; гол. ред. Микола Іванович Козюбра. – Київ : НаУКМА. – 2019. – Т. 3 .

Анотація

Журнал публікує наукові статті юридичного спрямування, тематика яких традиційно охоплює доволі широкий спектр актуальних проблем: від аналізу загальнотеоретичних їх аспектів, особливо проблем конституціоналізму, міжнародного права й прав людини, до дослідження конкретних питань низки галузевих правничих наук: цивільного, фінансового, податкового та банківського; адміністративного, кримінального; процесуальних галузей права.

Журнал адресовано науковцям, фахівцям, викладачам, докторантам, аспірантам, студентам, а також усім зацікавленим у наукових дослідженнях із юридичних наук.