← Право (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Соціологія права : наук.-практ. журн. / Засновник Ін-т законодав. передбачень і прав. експертизи, Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Юридичний ф-т, Асоціація українських правників ; гол. ред. В. В. Костицький. – Київ. – АртЕк, 2019. – № 1/2 (26/27) [т.е. 28/29] .

Анотація

Висвітлення історико-теоретичних проблем виникнення та становлення соціології права, вкладу представників української науки у становлення та розвиток соціологи права; висвітлення соціологічних проблем правового регулювання найважливіших сфер суспільних відносин, особливостей прояву права у суспільних відносинах, соціальної зумовленості права, а також вплив права па соціальні процеси; висвітлення соціальних умов і причин правової поведінки, формування і розвитку певних груп індивідуальної і колективної поведінки та суспільних відносин під впливом права.