← Право (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Питання боротьби зі злочинністю = Вопросы борьбы с преступностью = Issues of Crime Prevention : зб. наук. пр. / Засновник Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Наук.-дослід. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, Нац. акад. прав. наук України ; гол. ред. В. І. Борисов. – Харків : Право. – 2019. – Вип. 37 .

Анотація

Збірник видається з метою своєчасного та систематичного оприлюднення результатів наукових досліджень з актуальних питань боротьби зі злочинністю, проведених фахівцями установ-засновників, інших науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та інших спеціалізованих установ відповідного профілю, а також окремими науковцями з права та їх доведення до відома

наукової громадськості, правоохоронних органів і широкого загалу.