← Література з релігієзнавства (за січень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Подвижник українського духу. До 150-річчя від дня народження Митрополита УАПЦ Василя Липківського (1864-1937) : матеріали наук. конф. "Духовна спадщина Митрополита В. Липківського" в ін-ті укр. археографії та джеролознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 20 березня 2014 р. / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Наук.-дослід. ін-т українознавства, Укр. Православна Церква Київ. Патріархату ; наук. ред. А. Л. Зінченко ; гол. ред. Г. В. Папакін ; редкол. Г. В. Боряк, В. А. Брехуненко, Д. В. Бурім. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2016. – 230 с. : іл.

Анотація

У збірнику вміщено матеріали пропам’ятної конференції на пошанування 150-ї річниці від дня народження визначного українського духовного провідника й мислителя, педагога, просвітника й проповідника, історика, засновника й очільника Української автокефальної православної церкви 1920-х років Митрополита Василя Липківського та інших сподвижників УАПЦ, розкривається суспільне тло та суспільно-історичне значення його діяльності. У додатках подано документальні матеріали, що стосуються суспільних обставин його подвижницького служіння.

Видання орієнтоване на науковців, викладацьку, студентську аудиторію й усіх зацікавлених у розвитку національної духовної культури та формуванні національної пам’яті.